Tips Check Out Faster at Amazon Using the Guest Checkout Feature

[TIẾNG VIỆT]:
** Kiểm tra nhanh hơn tại Amazon bằng tính năng thanh toán của khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, một điều có thể làm chậm quá trình thanh toán là phải tạo một tài khoản.Nếu bạn không phải là người mua sắm Amazon thường xuyên, bạn có thể không muốn tạo ra một tài khoản chỉ để mua hàng một lần.

May mắn thay, Amazon cung cấp tùy chọn thanh toán khách cho phép bạn bỏ qua quy trình tạo tài khoản và kiểm tra với tư cách là khách.Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian, đặc biệt nếu bạn đang vội.

Để sử dụng tính năng kiểm tra khách, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. Nhập thông tin vận chuyển của bạn.
5. Nhập thông tin thanh toán của bạn.
6. Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào nút "Đặt hàng".

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ trên đường tận hưởng giao dịch mua mới của bạn.

** Lợi ích của việc sử dụng tính năng thanh toán của khách **

Có một vài lợi ích khi sử dụng tính năng kiểm tra khách trên Amazon.

*** Tốc độ: ** Quá trình kiểm tra khách nhanh hơn so với việc tạo tài khoản và đăng nhập. Đây có thể là một lợi thế lớn nếu bạn đang vội.
*** Thuận tiện: ** Bạn không phải tạo tài khoản hoặc ghi nhớ mật khẩu nếu bạn chỉ mua hàng không thường xuyên trên Amazon.
*** Quyền riêng tư: ** Bạn có thể kiểm tra với tư cách là khách mà không cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.Đây có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn quan tâm đến quyền riêng tư.

** Nhược điểm của việc sử dụng tính năng thanh toán của khách **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng tính năng thanh toán của khách trên Amazon.

*** Bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc nhận cập nhật đơn hàng. ** Nếu bạn sử dụng tính năng kiểm tra khách, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng hoặc nhận cập nhật đơn hàng.Đây có thể là một bất lợi nếu bạn mong đợi đơn đặt hàng của mình sẽ sớm đến.
*** Bạn sẽ không thể tạo danh sách mong muốn hoặc lưu các mục sau này. ** Nếu bạn sử dụng tính năng kiểm tra khách, bạn sẽ không thể tạo danh sách mong muốn hoặc lưu các mục sau.Đây có thể là một bất lợi nếu bạn đang tìm cách để theo dõi các mặt hàng mà bạn quan tâm.

** Nhìn chung, tính năng kiểm tra khách trên Amazon là một tùy chọn thuận tiện cho những người mua sắm không muốn tạo tài khoản.Nó nhanh chóng, dễ sử dụng và cung cấp mức độ riêng tư cao.Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc tạo danh sách mong muốn nếu bạn sử dụng tính năng này. **

**Người giới thiệu**

* [Thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Check Out Faster at Amazon Using the Guest Checkout Feature**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, one thing that can slow down the checkout process is having to create an account. If you're not a frequent Amazon shopper, you may not want to bother with creating an account just to make a one-time purchase.

Fortunately, Amazon offers a guest checkout option that allows you to skip the account creation process and check out as a guest. This can save you time, especially if you're in a hurry.

To use the guest checkout feature, simply follow these steps:

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **Click the "Guest checkout" link.**
4. Enter your shipping information.
5. Enter your payment information.
6. Review your order and click the "Place order" button.

Your order will be placed and you'll be on your way to enjoying your new purchase.

**Benefits of Using the Guest Checkout Feature**

There are a few benefits to using the guest checkout feature on Amazon.

* **Speed:** The guest checkout process is faster than creating an account and logging in. This can be a big advantage if you're in a hurry.
* **Convenience:** You don't have to create an account or remember a password if you only make occasional purchases on Amazon.
* **Privacy:** You can checkout as a guest without providing your personal information, such as your email address or phone number. This can be a good option if you're concerned about privacy.

**Drawbacks of Using the Guest Checkout Feature**

There are a few drawbacks to using the guest checkout feature on Amazon.

* **You won't be able to track your order or receive order updates.** If you use the guest checkout feature, you won't be able to track your order or receive order updates. This can be a disadvantage if you're expecting your order to arrive soon.
* **You won't be able to create a wish list or save items for later.** If you use the guest checkout feature, you won't be able to create a wish list or save items for later. This can be a disadvantage if you're looking for a way to keep track of items you're interested in.

**Overall, the guest checkout feature on Amazon is a convenient option for shoppers who don't want to create an account. It's fast, easy to use, and offers a high level of privacy. However, keep in mind that you won't be able to track your order or create a wish list if you use this feature.**

**References**

* [Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top