Tips Check Out Amazon with Ease Using Guest Checkout

huutuong839

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Kiểm tra Amazon một cách dễ dàng khi sử dụng thanh toán của khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Nhưng nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký Amazon, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để kiểm tra mà không tạo tài khoản.

Đừng lo lắng, thật dễ dàng!Amazon cung cấp tùy chọn thanh toán khách cho phép bạn mua hàng mà không phải tạo tài khoản.Đây là cách làm điều đó:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Trên trang "Thanh toán", chọn tùy chọn "Kiểm tra khách". **
4. ** Nhập tên, địa chỉ email và địa chỉ vận chuyển của bạn. **
5. ** Chọn phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán. **
6. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng". **

Đó là nó!Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được một email xác nhận.

** Lợi ích của việc sử dụng thanh toán khách **

Có một vài lợi ích khi sử dụng thanh toán khách trên Amazon.Đầu tiên, nó nhanh chóng và dễ dàng.Bạn không phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin cá nhân của bạn, vì vậy bạn có thể mua hàng nhanh hơn.

Thứ hai, kiểm tra khách an toàn hơn so với sử dụng máy tính công cộng.Khi bạn tạo một tài khoản trên Amazon, bạn sẽ cung cấp cho công ty thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email và số thẻ tín dụng của bạn.Nếu bạn sử dụng kiểm tra khách, bạn không phải chia sẻ thông tin này với Amazon.

Cuối cùng, kiểm tra khách là một lựa chọn tốt nếu bạn không chắc bạn có muốn tạo tài khoản Amazon hay không.Bạn có thể mua hàng dưới dạng khách và sau đó quyết định sau nếu bạn muốn tạo tài khoản.

** Mẹo sử dụng thanh toán khách **

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng thanh toán khách trên Amazon:

* Hãy chắc chắn rằng bạn có địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn tiện dụng.
* Kiểm tra lại đơn đặt hàng của bạn trước khi bạn đặt nó.
* Giữ email xác nhận của bạn cho hồ sơ của bạn.

**Phần kết luận**

Kiểm tra khách của Amazon là một cách thuận tiện và an toàn để mua hàng mà không phải tạo tài khoản.Nếu bạn không chắc chắn nếu bạn muốn tạo một tài khoản Amazon hay nếu bạn chỉ muốn mua nhanh, Checkout của khách là một lựa chọn tuyệt vời.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách kiểm tra trên Amazon với tư cách là khách] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Lợi ích của việc sử dụng thanh toán khách trên Amazon] (Har Gobind Khorana: A Nucleic Acid Synthesis Pioneer)
* [Mẹo sử dụng thanh toán khách trên Amazon] (https://www.techjunkie.com/guest-checkout-amazon/)

[ENGLISH]:
**Check Out Amazon with Ease Using Guest Checkout**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. But if you're not a registered Amazon customer, you may be wondering how to check out without creating an account.

Don't worry, it's easy! Amazon offers a guest checkout option that allows you to make a purchase without having to create an account. Here's how to do it:

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the "Proceed to Checkout" button.**
3. **On the "Checkout" page, select the "Guest Checkout" option.**
4. **Enter your name, email address, and shipping address.**
5. **Select a shipping method and payment method.**
6. **Click the "Place Order" button.**

That's it! Your order will be placed and you'll receive a confirmation email.

**Benefits of Using Guest Checkout**

There are a few benefits to using guest checkout on Amazon. First, it's quick and easy. You don't have to create an account or enter your personal information, so you can get to your purchase faster.

Second, guest checkout is more secure than using a public computer. When you create an account on Amazon, you're giving the company your personal information, including your name, email address, and credit card number. If you use guest checkout, you don't have to share this information with Amazon.

Finally, guest checkout is a good option if you're not sure if you want to create an Amazon account. You can make a purchase as a guest and then decide later if you want to create an account.

**Tips for Using Guest Checkout**

Here are a few tips for using guest checkout on Amazon:

* Make sure you have your shipping address and payment information handy.
* Double-check your order before you place it.
* Keep your confirmation email for your records.

**Conclusion**

Amazon's guest checkout is a convenient and secure way to make a purchase without having to create an account. If you're not sure if you want to create an Amazon account, or if you just want to make a quick purchase, guest checkout is a great option.

**Reference Articles**

* [How to Check Out on Amazon as a Guest](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [The Benefits of Using Guest Checkout on Amazon](https://www.thebalancesmb.com/the-benefits-of-using-guest-checkout-on-amazon-4178023)
* [Tips for Using Guest Checkout on Amazon](https://www.techjunkie.com/guest-checkout-amazon/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top