Tips Become an Amazon Pro with These Power User Tips

smallpeacock410

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Trở thành Amazon Pro với các mẹo của người dùng quyền lực này **

Amazon là một thị trường rộng lớn với hàng triệu sản phẩm để lựa chọn.Có thể dễ dàng bị lạc trong Shuffle, nhưng có một vài điều bạn có thể làm để trở thành người dùng quyền lực và tận dụng tối đa trải nghiệm Amazon của bạn.

** 1.Sử dụng thứ hạng bán chạy nhất Amazon (BSR) **

Thứ hạng bán chạy nhất của Amazon (BSR) là một con số cho biết sản phẩm được bán tốt như thế nào trên Amazon.Số lượng càng thấp, sản phẩm càng tốt.Bạn có thể sử dụng BSR để tìm sản phẩm là người bán nóng và có khả năng phổ biến với khách hàng của bạn.

Để tìm BSR cho một sản phẩm, chỉ cần tìm kiếm sản phẩm trên Amazon và nhấp vào liên kết "Xếp hạng bán chạy nhất".BSR sẽ được hiển thị bên cạnh tiêu đề sản phẩm.

** 2.Sử dụng xếp hạng của khách hàng Amazon **

Xếp hạng khách hàng của Amazon là một cách tuyệt vời để đánh giá chất lượng của một sản phẩm.Xếp hạng dựa trên các đánh giá từ các khách hàng thực đã mua và sử dụng sản phẩm.Bạn có thể tìm thấy xếp hạng của khách hàng cho một sản phẩm bằng cách nhấp vào liên kết "Xếp hạng khách hàng".

Xếp hạng khách hàng được hiển thị trên thang điểm từ 1 đến 5 sao.Một sản phẩm có xếp hạng cao có nhiều khả năng là một sản phẩm chất lượng tốt.

** 3.Sử dụng thanh tìm kiếm Amazon **

Amazon Search Bar là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tìm bất cứ thứ gì bạn đang tìm kiếm trên Amazon.Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm sản phẩm theo tên, từ khóa hoặc danh mục.

Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm các sản phẩm đang được bán hoặc đủ điều kiện để vận chuyển miễn phí.Để làm điều này, chỉ cần nhập từ khóa "Bán" hoặc "Giao hàng miễn phí" vào thanh tìm kiếm.

**4.Sử dụng danh sách mong muốn Amazon **

Danh sách mong muốn Amazon là một cách tuyệt vời để tiết kiệm sản phẩm sau này.Bạn có thể thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn của mình bằng cách nhấp vào liên kết "Thêm vào danh sách mong muốn".

Sau đó, bạn có thể truy cập danh sách mong muốn của mình bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết "Danh sách mong muốn" ở góc trên cùng bên phải của trang web Amazon.

** 5.Sử dụng thành viên Amazon Prime **

Amazon Prime là một chương trình thành viên được trả lương cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Bạn cũng có thể nhận được vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện tại các thành phố được chọn.

Amazon Prime cũng cung cấp quyền truy cập vào Prime Video, Prime Music và Prime Reading.

** 6.Sử dụng nền tảng trung tâm của người bán Amazon **

Nếu bạn là người bán trên Amazon, bạn có thể sử dụng nền tảng trung tâm của người bán để quản lý tài khoản của mình, liệt kê các sản phẩm của bạn và theo dõi doanh số của bạn.

Nền tảng trung tâm của người bán là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình và tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

** 7.Sử dụng chương trình liên kết Amazon **

Chương trình liên kết Amazon là một cách tuyệt vời để kiếm tiền bằng cách giới thiệu mọi người đến Amazon.Bạn có thể kiếm được một khoản hoa hồng cho bất kỳ sản phẩm nào mà mọi người mua sau khi nhấp vào liên kết liên kết của bạn.

Chương trình liên kết Amazon là một cách đơn giản và dễ dàng để kiếm tiền trực tuyến.

**số 8.Sử dụng ứng dụng di động Amazon **

Ứng dụng Amazon Mobile là một cách tuyệt vời để mua sắm trên Amazon từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.Bạn có thể sử dụng ứng dụng để duyệt các sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm và mua hàng.

Ứng dụng Amazon Mobile cũng là một cách tuyệt vời để cập nhật các giao dịch và chương trình khuyến mãi mới nhất.

** 9.Sử dụng kỹ năng Amazon Alexa **

Kỹ năng Amazon Alexa là một cách tuyệt vời để mua sắm trên Amazon bằng giọng nói của bạn.Bạn có thể sử dụng kỹ năng Alexa để tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng của bạn và mua hàng.

Kỹ năng Amazon Alexa là một cách thuận tiện để mua sắm trên Amazon khi bạn đang bận hoặc đang di chuyển.

** 10.Sử dụng các kênh truyền thông xã hội Amazon **

Amazon hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội, vì vậy bạn có thể sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để kết nối với Amazon và cập nhật các tin tức và chương trình khuyến mãi mới nhất.

Bạn có thể tìm thấy Amazon trên Facebook, Twitter, Instagram và Pinterest.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể trở thành một Amazon Pro và tận dụng tối đa trải nghiệm Amazon của bạn.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách sử dụng thứ hạng bán chạy nhất Amazon (BSR

[ENGLISH]:
**Become an Amazon Pro with These Power User Tips**

Amazon is a vast marketplace with millions of products to choose from. It can be easy to get lost in the shuffle, but there are a few things you can do to become a Power User and get the most out of your Amazon experience.

**1. Use the Amazon Best Seller Rank (BSR)**

The Amazon Best Seller Rank (BSR) is a number that indicates how well a product is selling on Amazon. The lower the number, the better the product is selling. You can use the BSR to find products that are hot sellers and are likely to be popular with your customers.

To find the BSR for a product, simply search for the product on Amazon and click on the "Best Seller Rank" link. The BSR will be displayed next to the product title.

**2. Use the Amazon Customer Ratings**

The Amazon Customer Ratings are a great way to gauge the quality of a product. The ratings are based on reviews from real customers who have purchased and used the product. You can find the Customer Ratings for a product by clicking on the "Customer Ratings" link.

The Customer Ratings are displayed on a scale of 1 to 5 stars. A product with a high rating is more likely to be a good quality product.

**3. Use the Amazon Search Bar**

The Amazon Search Bar is a powerful tool that can be used to find anything you're looking for on Amazon. You can use the Search Bar to find products by name, keyword, or category.

You can also use the Search Bar to find products that are on sale or that are eligible for free shipping. To do this, simply type in the keyword "sale" or "free shipping" into the Search Bar.

**4. Use the Amazon Wish List**

The Amazon Wish List is a great way to save products for later. You can add products to your Wish List by clicking on the "Add to Wish List" link.

You can then access your Wish List at any time by clicking on the "Wish List" link in the top right corner of the Amazon website.

**5. Use the Amazon Prime Membership**

Amazon Prime is a paid membership program that offers free two-day shipping on eligible items. You can also get free same-day shipping on eligible items in select cities.

Amazon Prime also offers access to Prime Video, Prime Music, and Prime Reading.

**6. Use the Amazon Seller Central Platform**

If you're a seller on Amazon, you can use the Seller Central platform to manage your account, list your products, and track your sales.

The Seller Central platform is a powerful tool that can help you grow your business and reach more customers.

**7. Use the Amazon Affiliate Program**

The Amazon Affiliate Program is a great way to earn money by referring people to Amazon. You can earn a commission on any products that people purchase after clicking on your affiliate link.

The Amazon Affiliate Program is a simple and easy way to make money online.

**8. Use the Amazon Mobile App**

The Amazon Mobile App is a great way to shop on Amazon from your smartphone or tablet. You can use the app to browse products, search for products, and make purchases.

The Amazon Mobile App is also a great way to stay up-to-date on the latest deals and promotions.

**9. Use the Amazon Alexa Skill**

The Amazon Alexa Skill is a great way to shop on Amazon using your voice. You can use the Alexa Skill to search for products, add products to your cart, and make purchases.

The Amazon Alexa Skill is a convenient way to shop on Amazon when you're busy or on the go.

**10. Use the Amazon Social Media Channels**

Amazon is active on social media, so you can use social media to connect with Amazon and stay up-to-date on the latest news and promotions.

You can find Amazon on Facebook, Twitter, Instagram, and Pinterest.

By following these tips, you can become an Amazon Pro and get the most out of your Amazon experience.

**Reference Articles**

* [How to Use the Amazon Best Seller Rank (BSR
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top