Tips Amazon's Underhanded Ways to Keep You Buying

phanbluejay

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các cách bảo vệ của Amazon để giữ cho bạn mua **

Amazon là một cường quốc toàn cầu, và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh và dịch vụ khách hàng của họ là không ai sánh kịp.Nhưng điều mà nhiều người không nhận ra là Amazon sử dụng một số chiến thuật ngầm để giữ cho bạn mua.

** 1.** ** nút "Mua ngay" **

Nút "Mua ngay" là một trong những công cụ hiệu quả nhất của Amazon để giúp bạn mua hàng.Nó được đặt nổi bật trên mỗi trang sản phẩm và nó được thiết kế để giúp bạn dễ dàng thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của mình.

** 2.** ** nút "Thêm vào giỏ hàng" **

Nút "Thêm vào giỏ hàng" là một cách khác mà Amazon khuyến khích bạn mua nhiều hơn.Nó được đặt trên mỗi trang sản phẩm và nó thường được sử dụng cùng với nút "Mua ngay".

** 3.** ** Ngưỡng "vận chuyển miễn phí" **

Amazon cung cấp vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng trên một số tiền nhất định.Đây là một cách tuyệt vời để giúp bạn tiêu nhiều tiền hơn, bởi vì bạn sẽ có nhiều khả năng thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của mình để đạt đến ngưỡng giao hàng miễn phí.

**4.** ** "Khuyến nghị sản phẩm" **

Khuyến nghị sản phẩm của Amazon là một cách khác để giữ cho bạn mua.Chúng dựa trên các giao dịch mua trước đây của bạn và chúng được thiết kế để cho bạn thấy các sản phẩm mà bạn có thể quan tâm.

** 5.** ** "Đánh giá của khách hàng" **

Đánh giá khách hàng của Amazon là một cách tuyệt vời để nhận được phản hồi trung thực về sản phẩm.Tuy nhiên, chúng cũng được Amazon sử dụng để tăng doanh số.Đánh giá tích cực thường được nhấn mạnh, trong khi các đánh giá tiêu cực được chôn cất.

** 6.** ** "Tư cách thành viên chính" **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí, video phát trực tuyến và các lợi ích khác.Đó là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền khi vận chuyển, nhưng nó cũng có thể là một cách để Amazon khóa bạn vào hệ sinh thái của họ.

** 7.** ** "Amazon Echo" **

Amazon Echo là một loa được kích hoạt bằng giọng nói có thể được sử dụng để đặt hàng sản phẩm từ Amazon.Đó là một cách thuận tiện để mua sắm, nhưng nó cũng có thể là một cách để Amazon theo dõi thói quen chi tiêu của bạn và nhắm vào bạn với quảng cáo.

**số 8.** ** Cửa hàng "Amazon Go" **

Amazon Go là một loại cửa hàng tạp hóa mới cho phép bạn mua sắm mà không cần xếp hàng.Bạn chỉ cần quét ứng dụng Amazon của bạn khi bạn vào cửa hàng, sau đó lấy các mục bạn muốn.Amazon sẽ tự động tính phí tài khoản của bạn cho các mục bạn lấy.Amazon Go là một cách thuận tiện để mua sắm, nhưng nó cũng cho phép Amazon theo dõi các giao dịch mua của bạn trong thời gian thực.

** 9.** ** "Amazon One" **

Amazon One là một hệ thống thanh toán sinh trắc học mới cho phép bạn thanh toán cho các mặt hàng bằng lòng bàn tay của bạn.Đó là một cách thuận tiện để thanh toán, nhưng nó cũng cho phép Amazon thu thập dữ liệu sinh trắc học về bạn.

** 10.** ** "Dịch vụ web Amazon" **

Amazon Web Services (AWS) là một nền tảng điện toán đám mây cung cấp năng lượng cho một số lượng lớn các trang web và ứng dụng.Amazon sử dụng AWS để thu thập dữ liệu trên khách hàng của mình và sau đó sử dụng dữ liệu này để nhắm mục tiêu họ bằng quảng cáo.

**Phần kết luận**

Amazon là một công ty tuyệt vời, nhưng nó cũng là một doanh nghiệp lớn.Và giống như bất kỳ doanh nghiệp lớn nào, Amazon có quyền lợi trong việc kiếm tiền.Đó là lý do tại sao Amazon sử dụng một số chiến thuật ngầm để giữ cho bạn mua.Bằng cách nhận thức được các chiến thuật này, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về nơi bạn mua sắm.

**Người giới thiệu**

* [1.] (https://www.businessinsider.com/amazon-underhanded-tactics-to-kee
* [2.] (https://www.theverge.com/2019/12/19/21028234/amazon-prime-membership-price-increas: Cái gì

[ENGLISH]:
**Amazon's Underhanded Ways to Keep You Buying**

Amazon is a global powerhouse, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their customer service is second to none. But what many people don't realize is that Amazon uses a number of underhanded tactics to keep you buying.

**1. ** **The "buy now" button**

The "buy now" button is one of Amazon's most effective tools for getting you to impulse buy. It's placed prominently on every product page, and it's designed to make it as easy as possible for you to add items to your cart.

**2. ** **The "add to cart" button**

The "add to cart" button is another way that Amazon encourages you to buy more. It's placed on every product page, and it's often used in conjunction with the "buy now" button.

**3. ** **The "free shipping" threshold**

Amazon offers free shipping on orders over a certain amount. This is a great way to get you to spend more money, because you'll be more likely to add items to your cart in order to reach the free shipping threshold.

**4. ** **The "product recommendations"**

Amazon's product recommendations are another way to keep you buying. They're based on your past purchases, and they're designed to show you products that you're likely to be interested in.

**5. ** **The "customer reviews"**

Amazon's customer reviews are a great way to get honest feedback on products. However, they're also used by Amazon to boost sales. Positive reviews are often highlighted, while negative reviews are buried.

**6. ** **The "Prime membership"**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping, streaming video, and other benefits. It's a great way to save money on shipping, but it can also be a way for Amazon to lock you into their ecosystem.

**7. ** **The "Amazon Echo"**

The Amazon Echo is a voice-activated speaker that can be used to order products from Amazon. It's a convenient way to shop, but it can also be a way for Amazon to track your spending habits and target you with advertising.

**8. ** **The "Amazon Go" stores**

Amazon Go is a new type of grocery store that allows you to shop without waiting in line. You simply scan your Amazon app as you enter the store, and then take the items you want. Amazon will automatically charge your account for the items you take. Amazon Go is a convenient way to shop, but it also allows Amazon to track your purchases in real time.

**9. ** **The "Amazon One"**

Amazon One is a new biometric payment system that allows you to pay for items with your palm. It's a convenient way to pay, but it also allows Amazon to collect biometric data on you.

**10. ** **The "Amazon Web Services"**

Amazon Web Services (AWS) is a cloud computing platform that powers a large number of websites and applications. Amazon uses AWS to collect data on its customers, and it then uses this data to target them with advertising.

**Conclusion**

Amazon is a great company, but it's also a big business. And like any big business, Amazon has a vested interest in making money. That's why Amazon uses a number of underhanded tactics to keep you buying. By being aware of these tactics, you can make more informed decisions about where and how you shop.

**References**

* [1.](https://www.businessinsider.com/amazon-underhanded-tactics-to-keep-you-buying-2018-11) Business Insider: Amazon's Underhanded Tactics to Keep You Buying
* [2.](https://www.theverge.com/2019/12/19/21028234/amazon-prime-membership-price-increase-2020-discounts-free-shipping) The Verge: Amazon Prime Membership Price Increase: What
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top