Tips Amazon's Shady Tactics to Boost Prime Subscriptions

heavywolf655

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Chiến thuật mờ ám của Amazon để tăng cường đăng ký Prime **

Amazon là một cường quốc toàn cầu và dịch vụ đăng ký chính của nó là một phần chính trong thành công của nó.Nhưng làm thế nào để Amazon khiến mọi người đăng ký Prime?Một số chiến thuật của nó đã được các nhà phê bình gọi là "mờ ám", và chúng bao gồm:

*** Việc che giấu chi phí thực sự của Prime. ** Khi bạn đăng ký Prime, bạn sẽ được trao danh sách các lợi ích, chẳng hạn như vận chuyển hai ngày miễn phí, video phát trực tuyến và âm nhạc.Nhưng điều không phải lúc nào cũng rõ ràng là Prime cũng có giá $ 119 mỗi năm.Đây có thể là một bất ngờ cho những người đăng ký mong đợi giao hàng miễn phí, chỉ để biết rằng họ thực sự đang gặp khó khăn với một khoản phí hàng năm.
*** gây khó khăn cho việc hủy bỏ Prime. ** Amazon gây khó khăn cho việc hủy bỏ Prime, ngay cả khi bạn không hài lòng với dịch vụ.Trang web của công ty có một quy trình phức tạp để hủy bỏ và thật dễ dàng để vô tình gia hạn đăng ký của bạn.
*** Sử dụng Prime như một nhà lãnh đạo thua lỗ. ** Amazon bán Prime khi thua lỗ, hy vọng sẽ tạo ra sự khác biệt trong doanh số của các sản phẩm khác.Điều này có nghĩa là Prime không thực sự là một thỏa thuận tốt cho nhiều người.
*** Sử dụng Prime để khóa khách hàng. ** Một khi bạn là thành viên chính, thật khó để rời đi.Bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả các lợi ích của Prime và thậm chí bạn có thể phải trả một khoản phí để hủy đăng ký.Điều này làm cho nhiều khả năng bạn sẽ tiếp tục gia hạn tư cách thành viên chính của mình, ngay cả khi bạn không nhận được giá trị tiền của mình.

Các chiến thuật mờ ám của Amazon để tăng cường đăng ký Prime là một ví dụ rõ ràng về cách công ty sử dụng sức mạnh của mình để tận dụng lợi thế của khách hàng.Bằng cách che giấu chi phí thực sự của Prime, gây khó khăn cho việc hủy bỏ và sử dụng Prime với tư cách là người lãnh đạo thua lỗ, Amazon có thể khóa khách hàng và tạo ra doanh thu hàng tỷ đô la.

**Người giới thiệu**

* [Chi phí thực sự của Amazon Prime] (https://www.cbsnews.com/news/the-true-cost-of-amazon-prime/)
* [Cách hủy Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Amazon Prime có thực sự xứng đáng không?] (Https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-prime-review)

[ENGLISH]:
**Amazon's Shady Tactics to Boost Prime Subscriptions**

Amazon is a global powerhouse, and its Prime subscription service is a major part of its success. But how does Amazon get people to sign up for Prime? Some of its tactics have been called "shady" by critics, and they include:

* **Hiding the true cost of Prime.** When you sign up for Prime, you're presented with a list of benefits, such as free two-day shipping, streaming video, and music. But what's not always clear is that Prime also costs $119 per year. This can be a surprise for people who sign up expecting free shipping, only to find out that they're actually on the hook for an annual fee.
* **Making it difficult to cancel Prime.** Amazon makes it difficult to cancel Prime, even if you're not satisfied with the service. The company's website has a convoluted process for canceling, and it's easy to accidentally renew your subscription.
* **Using Prime as a loss leader.** Amazon sells Prime at a loss, hoping to make up the difference in sales of other products. This means that Prime is not actually a good deal for many people.
* **Using Prime to lock in customers.** Once you're a Prime member, it's difficult to leave. You'll lose access to all of the benefits of Prime, and you may even have to pay a fee to cancel your subscription. This makes it more likely that you'll continue to renew your Prime membership, even if you're not getting your money's worth.

Amazon's shady tactics to boost Prime subscriptions are a clear example of how the company uses its power to take advantage of its customers. By hiding the true cost of Prime, making it difficult to cancel, and using Prime as a loss leader, Amazon is able to lock in customers and generate billions of dollars in revenue.

**References**

* [The True Cost of Amazon Prime](https://www.cbsnews.com/news/the-true-cost-of-amazon-prime/)
* [How to Cancel Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [Is Amazon Prime Really Worth It?](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-prime-review)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top