Tips Amazon's Misleading Design Tricks You Should Know

sontungwolfpac

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thủ thuật thiết kế sai lầm của Amazon bạn nên biết **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới, nhưng trang web của nó không phải là không có nhà phê bình.Một số người đã buộc tội Amazon sử dụng các thủ thuật thiết kế gây hiểu lầm để khuyến khích người mua hàng chi tiêu nhiều tiền hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số thủ thuật thiết kế gây tranh cãi nhất của Amazon và giải thích lý do tại sao chúng có thể bị coi là sai lệch.

** 1.Nút "Thêm vào giỏ hàng" luôn hiển thị **

Khi bạn duyệt các sản phẩm trên Amazon, nút "Thêm vào giỏ hàng" luôn hiển thị, ngay cả khi bạn không đăng nhập. Điều này có thể khiến bạn có thể mua thứ gì đó hơn bạn thực sự.

Ví dụ: giả sử bạn đang duyệt một đôi giày mới.Bạn có thể thấy một đôi giày mà bạn thích, nhưng bạn không chắc bạn có muốn mua chúng không.Nếu nút "Thêm vào giỏ hàng", bạn có thể có nhiều khả năng nhấp vào nó một cách bốc đồng, ngay cả khi bạn không thực sự chắc chắn nếu bạn muốn mua giày.

** 2.Nút "Mua ngay" thường được tô sáng **

Nút "Mua ngay" thường được tô sáng với một màu khác với nút "Thêm vào giỏ hàng".Điều này có thể làm cho nó có vẻ như nút "Mua ngay" là nút quan trọng hơn, ngay cả khi nó không.

Ví dụ: giả sử bạn đang duyệt một máy tính xách tay mới.Bạn có thể thấy một máy tính xách tay mà bạn thích, và bạn đã sẵn sàng để mua nó.Nếu nút "Mua ngay" được tô sáng, bạn có thể nhấp vào nó hơn là nếu nút "Thêm vào giỏ hàng" được tô sáng.

** 3.Phần "Khách hàng đã mua mặt hàng này cũng đã mua"

Phần "Khách hàng đã mua mặt hàng này cũng mua" là danh sách các sản phẩm thường được mua cùng nhau.Phần này có thể hữu ích cho việc tìm kiếm các sản phẩm liên quan, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để khuyến khích người mua hàng mua nhiều hơn họ dự định.

Ví dụ: giả sử bạn đang duyệt cho một TV mới.Bạn có thể thấy một chiếc TV mà bạn thích, và bạn đã sẵn sàng để thêm nó vào giỏ hàng của mình.Tuy nhiên, bạn cũng có thể thấy một danh sách các sản phẩm thường được mua cùng với TV.Danh sách này có thể bao gồm một âm thanh, thiết bị phát trực tuyến và một bộ loa.Nếu bạn không cẩn thận, cuối cùng bạn có thể mua tất cả các sản phẩm này, ngay cả khi ban đầu bạn không có ý định.

**4.Ưu đãi "Miễn phí vận chuyển" **

Amazon thường cung cấp vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng trên một số tiền nhất định.Đây có thể là một động lực tuyệt vời cho người mua hàng chi tiêu nhiều tiền hơn.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ưu đãi "vận chuyển miễn phí" không phải lúc nào cũng tốt như nó có vẻ.

Ví dụ, giả sử bạn đang mua một đôi giày mới.Bạn có thể thấy một đôi giày mà bạn thích, và bạn đã sẵn sàng để thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.Tuy nhiên, bạn cũng có thể thấy một tin nhắn có nội dung "Giao hàng miễn phí cho các đơn đặt hàng trên $ 50."Nếu bạn chỉ mua một đôi giày, bạn có thể không nhận được ưu đãi vận chuyển miễn phí.

** 5.Tư cách thành viên "Prime" **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Prime có thể là một giá trị lớn cho những người mua sắm thường xuyên đặt hàng từ Amazon.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Prime không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất.

Ví dụ: giả sử bạn chỉ có kế hoạch thực hiện một hoặc hai đơn đặt hàng từ Amazon.Trong trường hợp này, nó có thể không đáng để trả tiền cho một thành viên chính.Bạn vẫn có thể nhận được giao hàng miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, nhưng bạn sẽ phải đợi một vài ngày để đơn đặt hàng của bạn đến.

**Phần kết luận**

Trang web của Amazon có đầy đủ các thủ thuật thiết kế có thể khuyến khích người mua hàng chi tiêu nhiều tiền hơn.Những mánh khóe này có thể tinh tế, nhưng chúng có thể có hiệu quả.Nếu bạn biết về những thủ thuật này, bạn có thể chú ý nhiều hơn về chi tiêu của mình khi bạn mua sắm trên Amazon.

**Người giới thiệu**

* [The Atlantic: Cách Amazon sử dụng các thủ thuật tâm lý để giúp bạn mua thêm] (HTTPS

[ENGLISH]:
**Amazon's Misleading Design Tricks You Should Know**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, but its website is not without its critics. Some people have accused Amazon of using misleading design tricks to encourage shoppers to spend more money.

In this article, we will take a look at some of Amazon's most controversial design tricks and explain why they might be considered misleading.

**1. The "Add to Cart" button is always visible**

When you're browsing products on Amazon, the "Add to Cart" button is always visible, even if you're not logged in. This can make it seem like you're more likely to buy something than you actually are.

For example, let's say you're browsing for a new pair of shoes. You might see a pair of shoes that you like, but you're not sure if you want to buy them yet. If the "Add to Cart" button is visible, you might be more likely to click on it impulsively, even if you're not really sure if you want to buy the shoes.

**2. The "Buy Now" button is often highlighted**

The "Buy Now" button is often highlighted in a different color than the "Add to Cart" button. This can make it seem like the "Buy Now" button is the more important button, even if it's not.

For example, let's say you're browsing for a new laptop. You might see a laptop that you like, and you're ready to buy it. If the "Buy Now" button is highlighted, you might be more likely to click on it than if the "Add to Cart" button was highlighted.

**3. The "Customers who bought this item also bought" section**

The "Customers who bought this item also bought" section is a list of products that are often purchased together. This section can be helpful for finding related products, but it can also be used to encourage shoppers to buy more than they intended.

For example, let's say you're browsing for a new TV. You might see a TV that you like, and you're ready to add it to your cart. However, you might also see a list of products that are often purchased together with the TV. This list might include a soundbar, a streaming device, and a set of speakers. If you're not careful, you might end up buying all of these products, even if you didn't originally intend to.

**4. The "Free shipping" offer**

Amazon often offers free shipping on orders over a certain amount. This can be a great incentive for shoppers to spend more money. However, it's important to note that the "free shipping" offer is not always as good as it seems.

For example, let's say you're shopping for a new pair of shoes. You might see a pair of shoes that you like, and you're ready to add them to your cart. However, you might also see a message that says "Free shipping on orders over $50." If you're only buying a pair of shoes, you might not be able to get the free shipping offer.

**5. The "Prime" membership**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. Prime can be a great value for shoppers who frequently order from Amazon. However, it's important to note that Prime is not always the best option.

For example, let's say you're only planning on making one or two orders from Amazon. In this case, it might not be worth it to pay for a Prime membership. You can still get free shipping on eligible items, but you'll have to wait a few days for your order to arrive.

**Conclusion**

Amazon's website is full of design tricks that can encourage shoppers to spend more money. These tricks can be subtle, but they can be effective. If you're aware of these tricks, you can be more mindful of your spending when you're shopping on Amazon.

**References**

* [The Atlantic: How Amazon Uses Psychological Tricks to Get You to Buy More](https
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top