Tips Amazon's Little Psychological Ploys That Make You Overspend

danhthanhduong

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các hợp kim tâm lý nhỏ của Amazon khiến bạn quá tải **

Amazon là một nhà lãnh đạo toàn cầu về thương mại điện tử và vì lý do chính đáng.Công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh và trải nghiệm mua sắm thuận tiện của nó giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.Tuy nhiên, thành công của Amazon cũng một phần là do việc sử dụng các hợp kim tâm lý khuyến khích người mua sắm vượt quá.

** 1.** ** ** ** Amazon Prime ** ** Ngưỡng vận chuyển miễn phí **.Các thành viên của Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, nhưng số tiền mua tối thiểu để đủ điều kiện vận chuyển miễn phí là 25 đô la.Ngưỡng này được thiết kế để khuyến khích người mua hàng thêm nhiều mặt hàng vào giỏ hàng của họ để đạt được mức tối thiểu vận chuyển miễn phí.

** 2.** ** nút ** ** "Thêm vào giỏ hàng" **.Nút "Thêm vào giỏ hàng" được hiển thị nổi bật trên mỗi trang sản phẩm trên Amazon.Điều này giúp người mua hàng dễ dàng thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của họ mà không cần suy nghĩ quá nhiều về nó.

** 3.** ** nút ** ** "Mua ngay" **.Nút "Mua ngay" cũng được hiển thị nổi bật trên các trang sản phẩm và nó thường là điều đầu tiên người mua hàng thấy khi họ nhấp vào sản phẩm.Nút này giúp người mua hàng dễ dàng thúc đẩy các mặt hàng mua mà không xem xét chi phí hoặc liệu họ có thực sự cần chúng không.

**4.** ** Phần ** ** "Sản phẩm được đề xuất" **.Phần "Sản phẩm được đề xuất" được đặt ở dưới cùng của mỗi trang sản phẩm trên Amazon.Phần này chứa đầy các sản phẩm tương tự như sản phẩm bạn hiện đang xem và nó được thiết kế để khuyến khích bạn thêm nhiều mặt hàng vào giỏ hàng của mình.

** 5.** ** Phần ** ** "Đánh giá khách hàng" **.Phần "Đánh giá của khách hàng" là một nguồn tài nguyên quý giá cho người mua hàng, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để khuyến khích bội chi.Đánh giá tích cực có thể làm cho một sản phẩm có vẻ hấp dẫn hơn và chúng cũng có thể tạo ra cảm giác cấp bách để mua sản phẩm trước khi nó được bán hết.

** 6.** ** Các doanh số ** ** "Amazon Prime Day" và "Thứ Sáu Đen" **.Hai sự kiện bán hàng lớn nhất của Amazon trong năm, Amazon Prime Day và Black Friday, được thiết kế để khuyến khích người mua hàng chi càng nhiều tiền càng tốt.Những doanh số này thường đi kèm với việc giảm giá nặng, có thể tạo ra cảm giác cấp bách để mua trước khi các giao dịch hết hạn.

** 7.** ** ** ** "Thẻ quà tặng Amazon" **.Thẻ quà tặng Amazon là một cách thuận tiện để tặng quà cho Amazon, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để khuyến khích bội chi.Những người mua sắm nhận được thẻ quà tặng Amazon có nhiều khả năng chi tiêu toàn bộ số tiền cho Amazon, ngay cả khi họ không cần hoặc muốn mọi thứ trong giỏ hàng của họ.

**số 8.** ** ** ** "Ứng dụng mua sắm Amazon" **.Ứng dụng mua sắm của Amazon là một cách thuận tiện để mua sắm khi đang di chuyển, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để khuyến khích bội chi.Ứng dụng giúp bạn dễ dàng thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn và kiểm tra, và nó cũng có thể được sử dụng để theo dõi đơn đặt hàng của bạn và nhận thông báo về bán hàng và giao dịch.

** 9.** ** ** ** "Amazon Echo" và "Alexa" **.Amazon Echo và Alexa là những thiết bị được kích hoạt bằng giọng nói có thể được sử dụng để mua sắm trên Amazon.Các thiết bị này giúp bạn dễ dàng thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn và kiểm tra, và chúng cũng có thể được sử dụng để nghe nhạc, lấy tin tức và hơn thế nữa.

** 10.** ** The ** ** "Amazon Prime Video" và "Amazon Music" **.Amazon Prime Video và Amazon Music là hai trong số các dịch vụ phát trực tuyến phổ biến của Amazon.Các dịch vụ này có thể được sử dụng để xem phim, chương trình TV và video âm nhạc và chúng cũng có thể được sử dụng để nghe nhạc.

**Phần kết luận**

Việc sử dụng các hợp kim tâm lý của Amazon để khuyến khích bội chi là một chủ đề gây tranh cãi.Một số người tin rằng những hợp kim này là phi đạo đức, trong khi những người khác tin rằng họ chỉ đơn giản là một phần của việc kinh doanh.Tuy nhiên, không có nghi ngờ rằng các hợp kim tâm lý của Amazon có hiệu quả trong việc khiến mọi người chi tiêu nhiều tiền hơn.Nếu bạn đang tìm cách tránh bội chi trên Amazon, điều quan trọng là phải biết về các hợp kim này và chống lại sự cám dỗ để thúc đẩy mua.

**Người giới thiệu**

* [Tâm lý học của Amazon

[ENGLISH]:
**Amazon's Little Psychological Ploys That Make You Overspend**

Amazon is a global leader in e-commerce, and for good reason. The company offers a wide variety of products at competitive prices, and its convenient shopping experience makes it easy to find what you're looking for. However, Amazon's success is also due in part to its use of psychological ploys that encourage shoppers to overspend.

**1. ** **The ** **Amazon Prime** **free shipping threshold**. Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items, but the minimum purchase amount to qualify for free shipping is $25. This threshold is designed to encourage shoppers to add more items to their cart in order to reach the free shipping minimum.

**2. ** **The** **"add to cart" button**. The "add to cart" button is prominently displayed on every product page on Amazon. This makes it easy for shoppers to add items to their cart without thinking too much about it.

**3. ** **The** **"buy now" button**. The "buy now" button is also prominently displayed on product pages, and it's often the first thing shoppers see when they click on a product. This button makes it easy for shoppers to impulse buy items without considering the cost or whether they really need them.

**4. ** **The** **"suggested products" section**. The "suggested products" section is located at the bottom of every product page on Amazon. This section is filled with products that are similar to the one you're currently viewing, and it's designed to encourage you to add more items to your cart.

**5. ** **The** **"customer reviews" section**. The "customer reviews" section is a valuable resource for shoppers, but it can also be used to encourage overspending. Positive reviews can make a product seem more appealing, and they can also create a sense of urgency to buy the product before it's sold out.

**6. ** **The** **"Amazon Prime Day" and "Black Friday" sales**. Amazon's two biggest sales events of the year, Amazon Prime Day and Black Friday, are designed to encourage shoppers to spend as much money as possible. These sales are often accompanied by heavy discounting, which can create a sense of urgency to buy before the deals expire.

**7. ** **The** **"Amazon gift cards"**. Amazon gift cards are a convenient way to give the gift of Amazon, but they can also be used to encourage overspending. Shoppers who receive Amazon gift cards are more likely to spend the entire amount on Amazon, even if they don't need or want everything in their cart.

**8. ** **The** **"Amazon shopping app"**. Amazon's shopping app is a convenient way to shop on the go, but it can also be used to encourage overspending. The app makes it easy to add items to your cart and check out, and it can also be used to track your orders and receive notifications about sales and deals.

**9. ** **The** **"Amazon Echo" and "Alexa"**. Amazon Echo and Alexa are voice-activated devices that can be used to shop on Amazon. These devices make it easy to add items to your cart and check out, and they can also be used to listen to music, get the news, and more.

**10. ** **The** **"Amazon Prime Video" and "Amazon Music"**. Amazon Prime Video and Amazon Music are two of Amazon's popular streaming services. These services can be used to watch movies, TV shows, and music videos, and they can also be used to listen to music.

**Conclusion**

Amazon's use of psychological ploys to encourage overspending is a controversial topic. Some people believe that these ploys are unethical, while others believe that they are simply a part of doing business. However, there is no doubt that Amazon's psychological ploys are effective at getting people to spend more money. If you're looking to avoid overspending on Amazon, it's important to be aware of these ploys and to resist the temptation to impulse buy.

**References**

* [The Psychology of Amazon's
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top