Tips Amazon Tricks That Will Change Your Life

phamdaisy1

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các thủ thuật Amazon sẽ thay đổi cuộc sống của bạn **

Amazon là một thị trường trực tuyến rộng lớn với hàng triệu sản phẩm để lựa chọn.Nó có thể dễ dàng để có được choáng ngợp, nhưng có một số thủ thuật có thể giúp bạn tìm thấy những giao dịch tốt nhất và tận dụng tối đa trải nghiệm mua sắm của bạn.

** 1.Sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt Amazon Trợ lý **

Tiện ích mở rộng trình duyệt Amazon Trợ lý là một công cụ miễn phí có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua hàng của bạn.Nó tự động theo dõi lịch sử duyệt web của bạn và gợi ý các sản phẩm mà bạn có thể quan tâm. Nó cũng cung cấp so sánh giá và cảnh báo bạn khi các mặt hàng bạn đang xem sẽ được bán.

** 2.Đăng ký Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nó cũng bao gồm quyền truy cập vào Video Prime, Prime Music và các đặc quyền khác.Nếu bạn đặt hàng nhiều từ Amazon, Prime có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển.

** 3.Sử dụng Amazon Đăng ký & Lưu **

Amazon đăng ký & lưu là một dịch vụ cho phép bạn tự động sắp xếp lại các mục mà bạn sử dụng thường xuyên.Bạn có thể tiết kiệm tới 15% cho các đơn đặt hàng của mình khi bạn đăng ký đăng ký và lưu.

**4.Sử dụng Amazon Cash **

Amazon Cash là một cách để thêm tiền vào tài khoản Amazon của bạn tại các nhà bán lẻ tham gia.Bạn có thể sử dụng Amazon Cash để thanh toán cho các giao dịch mua Amazon của mình hoặc bạn có thể rút nó vào tài khoản ngân hàng của mình.

** 5.Mua cửa hàng Amazon **

Cửa hàng Amazon là một phần của trang web Amazon cung cấp giảm giá cho các mặt hàng bị áp đảo, trả lại và giải phóng mặt bằng.Bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời về các sản phẩm mới và đã qua sử dụng trong cửa hàng Amazon.

** 6.Sử dụng danh sách mong muốn Amazon **

Danh sách mong muốn của Amazon là một cách tuyệt vời để theo dõi các mặt hàng bạn muốn mua.Bạn có thể chia sẻ danh sách mong muốn của mình với bạn bè và gia đình hoặc bạn có thể sử dụng chúng để tạo danh sách mua sắm cho chính mình.

** 7.Theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội **

Amazon hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội và bạn có thể theo dõi họ trên Facebook, Twitter và Instagram để cập nhật các giao dịch và chương trình khuyến mãi mới nhất.Amazon cũng đăng các phiếu giảm giá độc quyền và giảm giá trên các trang truyền thông xã hội của họ.

**số 8.Sử dụng Camelcamelcamel **

Camelcamelcamel là một công cụ theo dõi giá miễn phí có thể giúp bạn tìm thấy các giao dịch tốt nhất trên Amazon.Bạn có thể theo dõi giá của các mặt hàng riêng lẻ hoặc bạn có thể tạo một cảnh báo giá cho các mặt hàng mà bạn quan tâm.

** 9.Sử dụng mật ong **

Honey là một tiện ích mở rộng trình duyệt miễn phí, tự động tìm và áp dụng phiếu giảm giá cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Honey cũng cung cấp các so sánh giá và cảnh báo bạn khi các mặt hàng bạn đang xem sẽ được bán.

** 10.Sử dụng RetailMenot **

Bán lẻ là một trang web cung cấp phiếu giảm giá và mã khuyến mãi cho nhiều nhà bán lẻ, bao gồm cả Amazon.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá cho các mặt hàng cụ thể hoặc bạn có thể duyệt trang web để tiết kiệm chung.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều thủ thuật có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Bằng cách sử dụng những lời khuyên này, bạn có thể tìm thấy các giao dịch tốt nhất và tận dụng tối đa trải nghiệm mua sắm của bạn.

**Người giới thiệu**

* [Trợ lý Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=2019140)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon đăng ký & lưu] (https://www.amazon.com/gp/subscribe-and-save/help?ie=utf8&ref_=help_ss_ss_ss)
* [Amazon Cash] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201853460)
* [Amazon Outlet] (Amazon Outlet | Overstock Deals)
* [Danh sách mong muốn Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201783630)
* [Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201609950)
* [Camelcamelc

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks That Will Change Your Life**

Amazon is a vast online marketplace with millions of products to choose from. It can be easy to get overwhelmed, but there are a number of tricks that can help you find the best deals and make the most of your shopping experience.

**1. Use the Amazon Assistant browser extension**

The Amazon Assistant browser extension is a free tool that can help you save money on your Amazon purchases. It automatically tracks your browsing history and suggests products that you might be interested in. It also provides price comparisons and alerts you when items you're watching go on sale.

**2. Sign up for Amazon Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. It also includes access to Prime Video, Prime Music, and other perks. If you order a lot from Amazon, Prime can save you a lot of money on shipping costs.

**3. Use Amazon Subscribe & Save**

Amazon Subscribe & Save is a service that allows you to automatically reorder items that you use regularly. You can save up to 15% on your orders when you subscribe to Subscribe & Save.

**4. Use Amazon Cash**

Amazon Cash is a way to add money to your Amazon account at participating retailers. You can use Amazon Cash to pay for your Amazon purchases, or you can withdraw it to your bank account.

**5. Shop the Amazon Outlet**

The Amazon Outlet is a section of the Amazon website that offers discounts on overstocked, returned, and clearance items. You can find some great deals on new and used products in the Amazon Outlet.

**6. Use Amazon Wish Lists**

Amazon Wish Lists are a great way to keep track of items you want to buy. You can share your Wish Lists with friends and family, or you can use them to create a shopping list for yourself.

**7. Follow Amazon on social media**

Amazon is active on social media, and you can follow them on Facebook, Twitter, and Instagram to stay up-to-date on the latest deals and promotions. Amazon also posts exclusive coupons and discounts on their social media pages.

**8. Use CamelCamelCamel**

CamelCamelCamel is a free price tracking tool that can help you find the best deals on Amazon. You can track the price of individual items, or you can create a price alert for items that you're interested in.

**9. Use Honey**

Honey is a free browser extension that automatically finds and applies coupons to your Amazon purchases. Honey also offers price comparisons and alerts you when items you're watching go on sale.

**10. Use RetailMeNot**

RetailMeNot is a website that offers coupons and promo codes for a variety of retailers, including Amazon. You can find coupons for specific items, or you can browse the site for general savings.

These are just a few of the many tricks that can help you save money on your Amazon purchases. By using these tips, you can find the best deals and make the most of your shopping experience.

**References**

* [Amazon Assistant](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201919140)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Subscribe & Save](https://www.amazon.com/gp/subscribe-and-save/help?ie=UTF8&ref_=help_ss_ss_ss)
* [Amazon Cash](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201853460)
* [Amazon Outlet](https://www.amazon.com/outlet)
* [Amazon Wish Lists](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201783630)
* [Amazon on social media](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201609950)
* [CamelCamelC
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top