Tips Amazon Tricks for Travelers

[TIẾNG VIỆT]:
** Thủ thuật Amazon cho khách du lịch **

Amazon là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho khách du lịch, với nhiều loại sản phẩm để giúp bạn tận dụng tối đa chuyến đi của mình.Dưới đây là một vài thủ thuật để giúp bạn tìm thấy những ưu đãi tốt nhất trên Amazon và tiết kiệm tiền trong kỳ nghỉ tiếp theo của bạn:

*** Sử dụng ** [Amazon Travel Store] (https://www.amazon.com/travel-store/b?ie=utf8&node=16225016011) ** để tìm mọi thứ bạn cần cho chuyến đi, từ các chuyến bay và khách sạncho thuê xe và quà lưu niệm.Bạn cũng có thể tìm thấy giảm giá cho các sản phẩm du lịch cụ thể, chẳng hạn như hành lý và máy ảnh. **
*** Đăng ký ** [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime 3) ** Để có được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Đây có thể là một khoản tiết kiệm lớn nếu bạn vận chuyển các mặt hàng cồng kềnh như hành lý hoặc đồ lưu niệm về nhà từ chuyến đi của bạn. **
*** Sử dụng ** [Amazon Cash] (https://www.amazon.com/b/ref=ATV_DP_CASH_W_AMB_LINK?Amazon Cash cho phép bạn tải tiền lên thẻ kỹ thuật số và sử dụng nó để mua hàng trên Amazon.Bạn có thể được giảm giá 5% khi bạn tải tiền lên thẻ tiền mặt Amazon tại các nhà bán lẻ tham gia. **
*** Sử dụng ** [Phiếu giảm giá Amazon] (https://www.amazon.com/coupons?ie=utf8&ref_=nav_cs_gc_top_nav_coupons) ** để tiết kiệm tiền khi mua hàng của bạn.Amazon cung cấp nhiều phiếu giảm giá, bao gồm giảm giá cho các sản phẩm cụ thể, vận chuyển miễn phí và thẻ quà tặng. **
*** Theo dõi ** [Amazon Travel trên phương tiện truyền thông xã hội] (https://www.amazon.com/travel/social?ie=utf8&ref_=nav_cs_gc_top_nav_social) ** để cập nhật các giao dịch mới nhất.Các bài đăng của Amazon Travel thường xuyên trên Facebook, Twitter và Instagram với thông tin về các sản phẩm mới, doanh số sắp tới và các mẹo du lịch. **

Bằng cách sử dụng các thủ thuật này, bạn có thể tiết kiệm tiền trong kỳ nghỉ tiếp theo của mình và tận dụng tối đa chuyến đi của mình.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách tiết kiệm tiền trên Amazon] (https://www.thebalance.com/how-to-save-money-on-amazon-4174671)
* [Các giao dịch du lịch Amazon tốt nhất] (https://www.travelandleisure.com/deals/amazon-travel-deals)
* [Mẹo du lịch Amazon] (2020 Halloween Parties in Seattle)

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks for Travelers**

Amazon is a great resource for travelers, with a wide variety of products to help you make the most of your trip. Here are a few tricks to help you find the best deals on Amazon and save money on your next vacation:

* **Use the **[Amazon Travel Store](https://www.amazon.com/travel-store/b?ie=UTF8&node=16225016011)** to find everything you need for your trip, from flights and hotels to rental cars and souvenirs. You can also find discounts on specific travel products, such as luggage and cameras.**
* **Sign up for **[Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime?tag=googpla-20&ascsubtag=_k_CjwKCAiA1aiMBhB0EiwAJ3D9j69427231-24458582812367786-m76t415853K238X_Y7s5x80x3)** to get free two-day shipping on eligible items. This can be a huge savings if you're shipping bulky items like luggage or souvenirs home from your trip.**
* **Use **[Amazon Cash](https://www.amazon.com/b/ref=atv_dp_cash_w_amb_link?ie=UTF8&node=20158663011)** to save money on your purchases. Amazon Cash allows you to load money onto a digital card and use it to make purchases on Amazon. You can get a 5% discount when you load money onto your Amazon Cash card at participating retailers.**
* **Use **[Amazon Coupons](https://www.amazon.com/coupons?ie=UTF8&ref_=nav_cs_gc_top_nav_coupons)** to save money on your purchases. Amazon offers a variety of coupons, including discounts on specific products, free shipping, and gift cards.**
* **Follow **[Amazon Travel on social media](https://www.amazon.com/travel/social?ie=UTF8&ref_=nav_cs_gc_top_nav_social)** to stay up-to-date on the latest deals and offers. Amazon Travel posts regularly on Facebook, Twitter, and Instagram with information on new products, upcoming sales, and travel tips.**

By using these tricks, you can save money on your next vacation and make the most of your trip.

**Reference Articles**

* [How to Save Money on Amazon](https://www.thebalance.com/how-to-save-money-on-amazon-4174671)
* [The Best Amazon Travel Deals](https://www.travelandleisure.com/deals/amazon-travel-deals)
* [Amazon Travel Tips](https://www.tripsavvy.com/amazon-travel-tips-4176552)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top