Tips Amazon Tricks for Teachers

viethoangjulian

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tricks Amazon cho giáo viên **

Là một giáo viên, bạn biết rằng Amazon có thể là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để tìm kiếm nguồn cung cấp lớp học, sách và các tài nguyên khác.Nhưng bạn có biết rằng cũng có một số thủ thuật và mẹo có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của bạn?

Dưới đây là một vài thủ thuật Amazon yêu thích của chúng tôi cho giáo viên:

*** Sử dụng tính năng đăng ký & lưu. ** Khi bạn đăng ký đăng ký và lưu, bạn có thể nhận được tới 15% các mặt hàng đủ điều kiện và miễn phí vận chuyển trên đơn đặt hàng của bạn.Bạn cũng có thể chọn để các mặt hàng của bạn được giao một cách thường xuyên, vì vậy bạn không bao giờ phải lo lắng về việc hết nguồn cung cấp.
*** Tìm kiếm các mặt hàng đủ điều kiện của Amazon Prime. ** Thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, có thể là một trình bảo vệ thời gian lớn cho các giáo viên luôn luôn di chuyển.Bạn có thể đăng ký một bản dùng thử Amazon Prime miễn phí để xem nó có xứng đáng với bạn không.
*** Kiểm tra phần Giao dịch Warehouse Amazon. ** Phần này cung cấp giảm giá cho các mặt hàng được trả lại hoặc mở hộp.Bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời về nguồn cung cấp và sách trong lớp trong phần này.
*** Sử dụng Thẻ quà tặng Amazon. ** Nếu bạn có thẻ quà tặng, bạn có thể sử dụng nó để mua vật tư hoặc sách trong lớp học trên Amazon.Đây là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn.
*** Theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội. ** Amazon thường cung cấp các giao dịch độc quyền và giảm giá trên các kênh truyền thông xã hội của mình.Hãy chắc chắn theo dõi Amazon trên Facebook, Twitter và Instagram để cập nhật các giao dịch mới nhất.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều thủ thuật và mẹo có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Bằng cách sử dụng các mẹo này, bạn có thể kéo dài ngân sách của mình và nhận được nguồn cung cấp và tài nguyên bạn cần cho lớp học của mình.

**Người giới thiệu**

* [Amazon đăng ký & lưu] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201926430)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Giao dịch kho Amazon] (https://www.amazon.com/warehouse-deals/b?ie=utf8&node=16325971011)
* [Thẻ quà tặng Amazon] (https://www.amazon.com/gift-cards)
* [Amazon Social Media] (https://www.amazon.com/gp/social/follow)

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks for Teachers**

As a teacher, you know that Amazon can be a great resource for finding classroom supplies, books, and other resources. But did you know that there are also a number of tricks and tips that can help you save money on your Amazon purchases?

Here are a few of our favorite Amazon tricks for teachers:

* **Use the Subscribe & Save feature.** When you sign up for Subscribe & Save, you can get up to 15% off eligible items and free shipping on your orders. You can also choose to have your items delivered on a regular basis, so you never have to worry about running out of supplies.
* **Look for Amazon Prime eligible items.** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items, which can be a huge time-saver for teachers who are always on the go. You can sign up for a free Amazon Prime trial to see if it's worth it for you.
* **Check out the Amazon Warehouse Deals section.** This section offers discounts on items that are returned or open box. You can find some great deals on classroom supplies and books in this section.
* **Use Amazon gift cards.** If you have a gift card, you can use it to purchase classroom supplies or books on Amazon. This is a great way to save money on your purchases.
* **Follow Amazon on social media.** Amazon often offers exclusive deals and discounts on its social media channels. Be sure to follow Amazon on Facebook, Twitter, and Instagram to stay up-to-date on the latest deals.

These are just a few of the many tricks and tips that can help you save money on your Amazon purchases. By using these tips, you can stretch your budget and get the supplies and resources you need for your classroom.

**References**

* [Amazon Subscribe & Save](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201926430)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Warehouse Deals](https://www.amazon.com/warehouse-deals/b?ie=UTF8&node=16325971011)
* [Amazon gift cards](https://www.amazon.com/gift-cards)
* [Amazon social media](https://www.amazon.com/gp/social/follow)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top