Tips Amazon Tricks for Saving Money on Technology

phancao.tho

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các thủ thuật của Amazon để tiết kiệm tiền cho công nghệ **

Amazon là một nơi tuyệt vời để tìm các giao dịch về công nghệ, nhưng có một vài thủ thuật bạn có thể sử dụng để tiết kiệm nhiều tiền hơn nữa.

** 1.Đăng ký Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nó cũng bao gồm quyền truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển.

** 2.Sử dụng Amazon Đăng ký & Lưu **

Amazon đăng ký & lưu là một chương trình cho phép bạn tiết kiệm tiền cho các mặt hàng bạn mua thường xuyên.Khi bạn đăng ký đăng ký và lưu, bạn có thể chọn giao hàng của mình hàng tháng hoặc hàng quý.Bạn cũng sẽ được giảm giá lên tới 15% cho các mặt hàng của bạn.

** 3.Sử dụng Amazon Cash **

Amazon Cash là một ví kỹ thuật số cho phép bạn tải tiền vào tài khoản của mình và sử dụng nó để mua hàng trên Amazon.Bạn có thể tải tiền vào tài khoản Amazon Cash của mình tại các nhà bán lẻ tham gia, chẳng hạn như CVS, Rite Aid và Walgreen.Bạn cũng có thể nhận được thẻ quà tặng Amazon $ 10 miễn phí khi bạn tải $ 10 vào tài khoản của mình.

**4.Sử dụng phiếu giảm giá Amazon **

Amazon cung cấp một loạt các phiếu giảm giá mà bạn có thể sử dụng để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của mình.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon, trong ứng dụng Amazon và trong hộp thư đến email của bạn.

** 5.Mua sắm các giao dịch kho Amazon **

Các giao dịch của Amazon Warehouse là một phần của trang web Amazon bán các mặt hàng được trả lại, hư hỏng hoặc hộp mở.Những mặt hàng này thường được bán với giá giảm, vì vậy bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời về công nghệ.

** 6.Sử dụng Camelcamelcamel **

Camelcamelcamel là một trang web theo dõi giá của các mặt hàng trên Amazon.Bạn có thể sử dụng Camelcamelcamel để xem giá của một mặt hàng đã thay đổi theo thời gian như thế nào.Điều này có thể giúp bạn xác định các mặt hàng đang được bán hoặc có khả năng sẽ được bán trong tương lai.

** 7.Sử dụng mật ong **

Mật ong là một tiện ích mở rộng trình duyệt tự động tìm thấy và áp dụng phiếu giảm giá cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Honey cũng theo dõi chi tiêu của bạn và cung cấp cho bạn các khuyến nghị được cá nhân hóa.

**số 8.Sử dụng RetailMenot **

Bán lẻ là một trang web cung cấp phiếu giảm giá và mã khuyến mãi cho nhiều nhà bán lẻ, bao gồm cả Amazon.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá cho Amazon trên trang web bán lẻ hoặc bằng cách sử dụng ứng dụng RetailMenot.

** 9.Sử dụng Google Mua sắm **

Google Shopping là một công cụ tìm kiếm cho phép bạn so sánh giá từ các nhà bán lẻ khác nhau.Bạn có thể sử dụng Google Mua sắm để tìm giá tốt nhất trên một mặt hàng cụ thể.

** 10.Kiên nhẫn**

Một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm tiền cho công nghệ là kiên nhẫn.Nếu bạn không vội vàng mua một mặt hàng cụ thể, bạn thường có thể tìm thấy nó được bán vào một ngày sau đó.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tiết kiệm tiền cho công nghệ trên Amazon.

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks for Saving Money on Technology**

Amazon is a great place to find deals on technology, but there are a few tricks you can use to save even more money.

**1. Sign up for Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. It also includes access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can be a great way to save money on shipping costs.

**2. Use Amazon Subscribe & Save**

Amazon Subscribe & Save is a program that allows you to save money on items you buy regularly. When you sign up for Subscribe & Save, you can choose to have your items delivered on a monthly or quarterly basis. You'll also get a discount of up to 15% on your items.

**3. Use Amazon Cash**

Amazon Cash is a digital wallet that allows you to load money onto your account and use it to make purchases on Amazon. You can load money onto your Amazon Cash account at participating retailers, such as CVS, Rite Aid, and Walgreens. You can also get a free $10 Amazon gift card when you load $10 onto your account.

**4. Use Amazon Coupons**

Amazon offers a variety of coupons that you can use to save money on your purchases. You can find coupons on the Amazon website, in the Amazon app, and in your email inbox.

**5. Shop Amazon Warehouse Deals**

Amazon Warehouse Deals is a section of the Amazon website that sells items that are returned, damaged, or open box. These items are often sold at a discount, so you can find some great deals on technology.

**6. Use CamelCamelCamel**

CamelCamelCamel is a website that tracks the prices of items on Amazon. You can use CamelCamelCamel to see how the price of an item has changed over time. This can help you to identify items that are on sale or that are likely to go on sale in the future.

**7. Use Honey**

Honey is a browser extension that automatically finds and applies coupons to your Amazon purchases. Honey also tracks your spending and provides you with personalized recommendations.

**8. Use RetailMeNot**

RetailMeNot is a website that offers coupons and promo codes for a variety of retailers, including Amazon. You can find coupons for Amazon on the RetailMeNot website or by using the RetailMeNot app.

**9. Use Google Shopping**

Google Shopping is a search engine that allows you to compare prices from different retailers. You can use Google Shopping to find the best price on a particular item.

**10. Be patient**

One of the best ways to save money on technology is to be patient. If you're not in a hurry to buy a particular item, you can often find it on sale at a later date.

By following these tips, you can save money on technology on Amazon.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top