Tips Amazon Tricks for Saving Money on Home Goods

redduck958

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các thủ thuật của Amazon để tiết kiệm tiền cho hàng gia đình **

Amazon là một nơi tuyệt vời để tìm hàng gia dụng với giá cả phải chăng.Nhưng bạn có biết có một vài thủ thuật bạn có thể sử dụng để tiết kiệm nhiều tiền hơn không?

** 1.Sử dụng Đăng ký & Lưu **

Một trong những cách dễ nhất để tiết kiệm tiền trên Amazon là sử dụng đăng ký & lưu.Với đăng ký & lưu, bạn có thể đăng ký để nhận giao hàng định kỳ các mặt hàng yêu thích của bạn và tiết kiệm tới 15% cho mỗi đơn hàng.Bạn cũng có thể nhận được giao hàng miễn phí cho các đơn đặt hàng từ 25 đô la trở lên.

** 2.Tìm kiếm các giao dịch sét **

Các giao dịch của Amazon Lightning là ưu đãi thời gian giới hạn trên các mục chọn.Những giao dịch này có thể giúp bạn tiết kiệm tới 80% giá thông thường.Để tìm các giao dịch sét, hãy truy cập trang chủ Amazon và nhấp vào tab "Giao dịch sét".

** 3.Sử dụng phiếu giảm giá Amazon **

Amazon cung cấp một loạt các phiếu giảm giá có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn.Bạn có thể tìm thấy các phiếu giảm giá trên trang chủ của Amazon, trong phần "Phiếu giảm giá" trong tài khoản của bạn và trong phần "Giao dịch hôm nay".

**4.Mua các giao dịch kho Amazon **

Phần giao dịch của Amazon Warehouse là một nơi tuyệt vời để tìm hàng gia đình với giá chiết khấu.Các mặt hàng này thường được trả lại hoặc hư hỏng, nhưng chúng vẫn ở trong tình trạng tốt.Bạn có thể tiết kiệm tới 50% cho các mặt hàng trong phần giao dịch kho Amazon.

** 5.Sử dụng Amazon Prime **

Nếu bạn là thành viên chính, bạn có thể được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển, đặc biệt nếu bạn đặt hàng các mặt hàng lớn hoặc cồng kềnh.

** 6.Sử dụng các ứng dụng hoàn trả **

Có một số ứng dụng hoàn lại tiền mà bạn có thể sử dụng để kiếm lại tiền khi mua hàng Amazon.Các ứng dụng này hoạt động bằng cách theo dõi các giao dịch mua Amazon của bạn và sau đó cung cấp cho bạn tỷ lệ phần trăm giá mua lại bằng tiền mặt hoặc điểm.

** 7.Sử dụng tiện ích mở rộng mua sắm **

Có một số tiện ích mở rộng mua sắm mà bạn có thể sử dụng để tiết kiệm tiền trên Amazon.Các phần mở rộng này hoạt động bằng cách tìm kiếm các phiếu giảm giá và mã khuyến mãi, sau đó tự động áp dụng chúng vào giỏ hàng của bạn.

**số 8.Mua sắm trong khi bán hàng **

Amazon thường có doanh số bán hàng gia đình.Bạn có thể tìm thấy doanh số trên trang chủ của Amazon, trong phần "giao dịch ngày nay" và trong phần "phiếu giảm giá".

** 9.So sánh giá cả**

Trước khi bạn mua hàng trên Amazon, hãy chắc chắn so sánh giá với các nhà bán lẻ khác.Bạn có thể sử dụng một công cụ so sánh giá để tìm giá tốt nhất trên mặt hàng bạn đang tìm kiếm.

** 10.Kiên nhẫn**

Giá Amazon liên tục thay đổi.Nếu bạn không vội vàng mua hàng, bạn có thể chờ giá của một mặt hàng đi xuống.Bạn cũng có thể thiết lập một cảnh báo giá để bạn sẽ được thông báo khi giá của một mặt hàng giảm.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tiết kiệm tiền cho hàng gia đình trên Amazon.

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks for Saving Money on Home Goods**

Amazon is a great place to find home goods at affordable prices. But did you know there are a few tricks you can use to save even more money?

**1. Use Subscribe & Save**

One of the easiest ways to save money on Amazon is to use Subscribe & Save. With Subscribe & Save, you can sign up to receive a recurring delivery of your favorite items and save up to 15% on each order. You can also get free shipping on orders of $25 or more.

**2. Look for Lightning Deals**

Amazon Lightning Deals are limited-time offers on select items. These deals can save you up to 80% off the regular price. To find Lightning Deals, visit the Amazon homepage and click on the "Lightning Deals" tab.

**3. Use Amazon Coupons**

Amazon offers a variety of coupons that can save you money on your purchases. You can find coupons on the Amazon homepage, in the "Coupons" section of your account, and in the "Today's Deals" section.

**4. Shop the Amazon Warehouse Deals**

The Amazon Warehouse Deals section is a great place to find home goods at discounted prices. These items are typically returned or damaged, but they're still in good condition. You can save up to 50% on items in the Amazon Warehouse Deals section.

**5. Use Amazon Prime**

If you're a Prime member, you can get free two-day shipping on eligible items. This can save you money on shipping costs, especially if you're ordering large or bulky items.

**6. Use Cashback Apps**

There are a number of cashback apps that you can use to earn money back on your Amazon purchases. These apps work by tracking your Amazon purchases and then giving you a percentage of the purchase price back in cash or points.

**7. Use a Shopping Extension**

There are a number of shopping extensions that you can use to save money on Amazon. These extensions work by searching for coupons and promo codes, and then applying them to your cart automatically.

**8. Shop During Sales**

Amazon often has sales on home goods. You can find sales on the Amazon homepage, in the "Today's Deals" section, and in the "Coupons" section.

**9. Compare Prices**

Before you make a purchase on Amazon, be sure to compare prices with other retailers. You can use a price comparison tool to find the best price on the item you're looking for.

**10. Be Patient**

Amazon prices are constantly changing. If you're not in a hurry to make a purchase, you can wait for the price of an item to go down. You can also set up a price alert so you'll be notified when the price of an item drops.

By following these tips, you can save money on home goods on Amazon.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top