Tips Amazon Tricks for Prime Members

buihoang.viet

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thủ thuật Amazon cho các thành viên Prime **

Amazon Prime là một cách tuyệt vời để có được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào Video Prime và Prime Music, v.v.Nhưng bạn có biết có một số thủ thuật Amazon có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều tiền hơn không?

Dưới đây là một vài trong số các mục yêu thích của chúng tôi:

*** Sử dụng chương trình đăng ký & lưu. ** Với việc đăng ký & lưu, bạn có thể tiết kiệm tới 15% cho các mục đủ điều kiện khi bạn đăng ký giao hàng định kỳ.Bạn cũng có thể nhận được giao hàng miễn phí cho các đơn đặt hàng từ 25 đô la trở lên.
*** Tìm kiếm phiếu giảm giá của Amazon. ** Amazon thường cung cấp phiếu giảm giá trên trang web và ứng dụng của mình.Bạn có thể tìm thấy chúng trên các trang sản phẩm, trong phần giao dịch ngày nay và trong tài khoản Amazon của bạn.
*** Sử dụng trình theo dõi giá Amazon. ** Trình theo dõi giá Amazon cho phép bạn theo dõi giá của một mặt hàng theo thời gian.Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền bằng cách mua một mặt hàng khi nó được bán.
*** Mua sắm phần Giao dịch kho Amazon.Bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời về các mặt hàng trong tình trạng tốt.
*** Giới thiệu một người bạn đến Amazon Prime. ** Nếu bạn giới thiệu một người bạn đến Amazon Prime, cả hai bạn sẽ nhận được một tháng miễn phí.Bạn của bạn cũng sẽ được giảm giá 20% cho đơn đặt hàng đầu tiên của Amazon Prime.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều thủ thuật Amazon có thể giúp bạn tiết kiệm tiền.Bằng cách sử dụng các mẹo này, bạn có thể tận dụng tối đa tư cách thành viên Amazon Prime và tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-prime- Ăn bất cứ thứ gì
* [Phiếu giảm giá của Amazon: Cách tìm và sử dụng chúng] (Conditional Formatting Above/Below Average Values in Excel)
* [Amazon Price Tracker: Cách theo dõi giá và tiết kiệm tiền] (https://www.digitaltrends.com/buying-guides/amazon-price-tacker-how-to-track-pres-and-save-money/)
* [Các giao dịch của Amazon Warehouse: Làm thế nào để tìm những ưu đãi lớn về các mặt hàng được trả lại] (https://www.thepointsguy.com/guide/...eals-on-return-items/items/items/items/items/)
* [Giới thiệu một người bạn đến Amazon Prime: Nhận một tháng miễn phí và giảm giá 20%] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201819210)

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks for Prime Members**

Amazon Prime is a great way to get free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and more. But did you know there are a number of Amazon tricks that can help you save even more money?

Here are a few of our favorites:

* **Use the Subscribe & Save program.** With Subscribe & Save, you can save up to 15% on eligible items when you sign up for a recurring delivery. You can also get free shipping on orders of $25 or more.
* **Look for Amazon coupons.** Amazon often offers coupons on its website and app. You can find them on the product pages, in the Today's Deals section, and in your Amazon account.
* **Use the Amazon Price Tracker.** The Amazon Price Tracker allows you to track the price of an item over time. This can help you save money by buying an item when it's on sale.
* **Shop the Amazon Warehouse Deals section.** The Amazon Warehouse Deals section sells returned or damaged items at a discount. You can find some great deals on items that are in good condition.
* **Refer a friend to Amazon Prime.** If you refer a friend to Amazon Prime, you'll both get a free month of Prime. Your friend will also get a 20% discount on their first Amazon Prime order.

These are just a few of the many Amazon tricks that can help you save money. By using these tips, you can get the most out of your Amazon Prime membership and save money on your purchases.

**Reference articles:**

* [Amazon Prime: Everything You Need to Know](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-prime-everything-you-need-to-know)
* [Amazon Coupons: How to Find and Use Them](https://www.thebalance.com/amazon-coupons-how-to-find-and-use-them-4178629)
* [Amazon Price Tracker: How to Track Prices and Save Money](https://www.digitaltrends.com/buying-guides/amazon-price-tracker-how-to-track-prices-and-save-money/)
* [Amazon Warehouse Deals: How to Find Great Deals on Returned Items](https://www.thepointsguy.com/guide/amazon-warehouse-deals-how-to-find-great-deals-on-returned-items/)
* [Refer a Friend to Amazon Prime: Get a Free Month of Prime and a 20% Discount](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201819210)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top