Tips Amazon Tricks for Pet Owners

giaminhly

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thủ thuật Amazon cho chủ vật nuôi **

Amazon là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho chủ sở hữu thú cưng, với nhiều loại sản phẩm để lựa chọn.Nhưng bạn có biết cũng có một số thủ thuật và mẹo có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho đồ dùng vật nuôi của bạn?

Dưới đây là một vài thủ thuật Amazon yêu thích của chúng tôi dành cho chủ sở hữu thú cưng:

*** Đăng ký Amazon Prime. ** Các thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, đây có thể là một trình bảo vệ thời gian khổng lồ nếu bạn liên tục hết thức ăn cho thú cưng hoặc nguồn cung cấp.Thêm vào đó, các thành viên Prime có quyền truy cập vào các giao dịch độc quyền và giảm giá cho các sản phẩm thú cưng.
*** Sử dụng Amazon Đăng ký & Lưu. ** Amazon Đăng ký & Lưu là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho vật tư thú cưng bằng cách tự động cung cấp các mặt hàng yêu thích của bạn một cách thường xuyên.Bạn có thể tiết kiệm tới 15% khi đăng ký và bạn có thể hủy hoặc bỏ qua giao hàng bất cứ lúc nào.
*** Kiểm tra phần Giao dịch Kho Amazon.Bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời về các mặt hàng vẫn còn trong tình trạng tuyệt vời.
*** Sử dụng thẻ quà tặng Amazon. ** Nếu bạn có thẻ quà tặng Amazon, bạn có thể sử dụng chúng để mua đồ dùng vật nuôi.Đây là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho nhu cầu của thú cưng của bạn mà không phải chi tiêu tiền mặt.
*** Theo dõi các thương hiệu thú cưng trên Amazon. ** Nhiều thương hiệu thú cưng có mặt tiền cửa hàng Amazon của riêng họ, nơi bạn có thể tìm thấy các giao dịch độc quyền và giảm giá cho sản phẩm của họ.Bằng cách theo dõi các thương hiệu này, bạn sẽ là người đầu tiên biết về doanh số và khuyến mãi mới.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều cách bạn có thể tiết kiệm tiền cho vật tư thú cưng trên Amazon.Bằng cách sử dụng các thủ thuật và mẹo này, bạn có thể giữ cho người bạn lông xù của mình hạnh phúc và khỏe mạnh mà không cần phá vỡ ngân hàng.

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909210)
* [Amazon Đăng ký & Lưu: Cách tiết kiệm tiền cho vật tư thú cưng] (https://www.thesprucepets.com/amazon-subscribe-save-pet-supplies-559195)
* [Giao dịch kho Amazon: Nơi tìm kiếm ưu đãi lớn cho các sản phẩm thú cưng] (https://www.petmd.com/blogs/thedailyvet/2019/05/amazon-warehouse-deals-where-find-great-deals-pet-các sản phẩm)
* [Cách sử dụng thẻ quà tặng Amazon cho vật tư thú cưng] (https://www.pawboost.com/blog/how-to-use-amazon-gift-cards-for-pet-supplies/)
* [Cách theo dõi các thương hiệu thú cưng trên Amazon] (https://www.petful.com/pet-supplies/how-to-follow-pet-brands-on-amazon/)

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks for Pet Owners**

Amazon is a great resource for pet owners, with a wide variety of products to choose from. But did you know there are also a number of tricks and tips that can help you save money on your pet supplies?

Here are a few of our favorite Amazon tricks for pet owners:

* **Sign up for Amazon Prime.** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items, which can be a huge time-saver if you're constantly running out of pet food or supplies. Plus, Prime members get access to exclusive deals and discounts on pet products.
* **Use Amazon Subscribe & Save.** Amazon Subscribe & Save is a great way to save money on pet supplies by automatically delivering your favorite items on a regular basis. You can save up to 15% on your subscription, and you can cancel or skip a delivery at any time.
* **Check out the Amazon Warehouse Deals section.** The Amazon Warehouse Deals section is a great place to find discounts on gently used or returned pet products. You can find some amazing deals on items that are still in great condition.
* **Use Amazon gift cards.** If you have Amazon gift cards, you can use them to purchase pet supplies. This is a great way to save money on your pet's needs without having to spend any cash.
* **Follow pet brands on Amazon.** Many pet brands have their own Amazon storefronts, where you can find exclusive deals and discounts on their products. By following these brands, you'll be the first to know about new sales and promotions.

These are just a few of the many ways you can save money on pet supplies on Amazon. By using these tricks and tips, you can keep your furry friend happy and healthy without breaking the bank.

**Reference articles:**

* [Amazon Prime: Everything You Need to Know](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909210)
* [Amazon Subscribe & Save: How to Save Money on Pet Supplies](https://www.thesprucepets.com/amazon-subscribe-save-pet-supplies-559195)
* [Amazon Warehouse Deals: Where to Find Great Deals on Pet Products](https://www.petmd.com/blogs/thedailyvet/2019/05/amazon-warehouse-deals-where-find-great-deals-pet-products)
* [How to Use Amazon Gift Cards for Pet Supplies](https://www.pawboost.com/blog/how-to-use-amazon-gift-cards-for-pet-supplies/)
* [How to Follow Pet Brands on Amazon](https://www.petful.com/pet-supplies/how-to-follow-pet-brands-on-amazon/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top