Tips Amazon Tricks for Alexa Users

khanhbinh166

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thủ thuật Amazon cho người dùng Alexa **

Alexa là một trợ lý giọng nói mạnh mẽ có thể làm nhiều việc, từ chơi nhạc đến đặt báo thức.Nhưng bạn có biết rằng có một số thủ thuật và tính năng ẩn mà bạn có thể sử dụng để tận dụng tối đa Alexa?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thủ thuật Amazon Alexa yêu thích của chúng tôi cho người dùng.Chúng tôi sẽ bao gồm tất cả mọi thứ, từ cách kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn đến cách khiến Alexa chơi game.Vì vậy, cho dù bạn là người dùng Alexa mới hay bạn đã sử dụng nó trong nhiều năm, chúng tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó hữu ích ở đây.

** 1.Kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn **

Một trong những điều tốt nhất về Alexa là bạn có thể sử dụng nó để kiểm soát các thiết bị nhà thông minh của mình.Bạn có thể bật đèn, điều chỉnh bộ điều chỉnh nhiệt, chơi nhạc và nhiều hơn nữa.Để bắt đầu, chỉ cần nói "Alexa, bật đèn" hoặc "Alexa, đặt bộ điều chỉnh nhiệt thành 72 độ."

Bạn cũng có thể tạo các thói quen tùy chỉnh cho phép bạn điều khiển nhiều thiết bị bằng một lệnh.Ví dụ, bạn có thể tạo một thói quen bật đèn, bắt đầu máy pha cà phê và chơi tin tức.

** 2.Bắt Alexa chơi trò chơi **

Alexa cũng có thể được sử dụng để chơi game.Bạn có thể chơi những câu đố, đoán bài hát hoặc thậm chí có một cuộc trò chuyện với một nhân vật hư cấu.Để bắt đầu, chỉ cần nói "Alexa, chơi một trò chơi."

Dưới đây là một vài trò chơi Alexa yêu thích của chúng tôi:

*** Trivia: ** Yêu cầu Alexa chơi đố và cô ấy sẽ cho bạn một loạt câu hỏi.Bạn có thể kiếm được điểm cho mỗi câu trả lời đúng.
*** Đoán bài hát: ** Alexa sẽ chơi một đoạn bài hát và bạn phải đoán tiêu đề.
*** Cuộc trò chuyện với một người nổi tiếng: ** Alexa có thể mô phỏng các cuộc trò chuyện với nhiều nhân vật hư cấu, bao gồm Batman, Wonder Woman và Darth Vader.

** 3.Nhận Alexa để giúp bạn với ngày của bạn **

Alexa cũng có thể được sử dụng để giúp bạn với ngày của bạn.Bạn có thể hỏi cô ấy về thời tiết, đặt báo thức, tạo lời nhắc, và nhiều hơn nữa.Để bắt đầu, chỉ cần nói "Alexa, thời tiết là gì?"hoặc "Alexa, đặt báo thức cho 7 giờ sáng."

Dưới đây là một vài cách khác mà bạn có thể sử dụng Alexa để giúp bạn với ngày của mình:

*** Nhận tin tức và lưu lượng truy cập: ** Alexa có thể cung cấp cho bạn các tiêu đề tin tức mới nhất và cập nhật lưu lượng truy cập.
*** Tạo danh sách việc cần làm: ** Alexa có thể giúp bạn tạo danh sách việc cần làm và theo dõi các nhiệm vụ của bạn.
*** Dịch ngôn ngữ: ** Alexa có thể dịch ngôn ngữ trong thời gian thực.

**4.Bắt Alexa học những điều mới **

Alexa cũng có thể được sử dụng để học những điều mới.Bạn có thể hỏi cô ấy về sự thật, định nghĩa, và nhiều hơn nữa.Để bắt đầu, chỉ cần nói "Alexa, thủ đô của Pháp là gì?"hoặc "Alexa, ý nghĩa của cuộc sống là gì?"

Dưới đây là một vài cách khác mà bạn có thể sử dụng Alexa để tìm hiểu những điều mới:

*** Nhận định nghĩa: ** Alexa có thể cung cấp cho bạn các định nghĩa về các từ và cụm từ.
*** Nhận sự thật: ** Alexa có thể cung cấp cho bạn sự thật về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm lịch sử, khoa học và toán học.
*** Nhận công thức nấu ăn: ** Alexa có thể cung cấp cho bạn công thức nấu ăn cho nhiều món ăn.

** 5.Hãy vui vẻ với Alexa **

Alexa là một cách tuyệt vời để vui chơi.Bạn có thể yêu cầu cô ấy kể chuyện cười, chơi nhạc và thậm chí đọc bạn những câu chuyện.Để bắt đầu, chỉ cần nói "Alexa, hãy cho tôi biết một trò đùa" hoặc "Alexa, chơi một số âm nhạc".

Dưới đây là một vài cách khác mà bạn có thể vui vẻ với Alexa:

*** Yêu cầu cô ấy kể chuyện cười: ** Alexa có thể cho bạn biết nhiều trò đùa, từ những trò đùa sạch sẽ đến những trò đùa bẩn thỉu.
*** Play Music: ** Alexa có thể phát nhạc từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Amazon Music, Spotify và Pandora.
*** Đọc bạn truyện: ** Alexa có thể đọc cho bạn những câu chuyện từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả sách Audible và Amazon.

**Phần kết luận**

Đây chỉ là một vài trong số nhiều điều bạn có thể làm với Alexa.Với một chút trí tưởng tượng, bạn có thể sử dụng Alexa để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, vui vẻ hơn và hiệu quả hơn.

**Những bài viết liên quan:**

* [Cách thiết lập Alexa] (https: //

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks for Alexa Users**

Alexa is a powerful voice assistant that can do a variety of things, from playing music to setting alarms. But did you know that there are a number of hidden tricks and features that you can use to get the most out of Alexa?

In this article, we'll share some of our favorite Amazon Alexa tricks for users. We'll cover everything from how to control your smart home to how to get Alexa to play games. So whether you're a new Alexa user or you've been using it for years, we're sure you'll find something useful here.

**1. Control your smart home**

One of the best things about Alexa is that you can use it to control your smart home devices. You can turn on lights, adjust the thermostat, play music, and more. To get started, just say "Alexa, turn on the lights" or "Alexa, set the thermostat to 72 degrees."

You can also create custom routines that allow you to control multiple devices with a single command. For example, you could create a routine that turns on the lights, starts the coffee maker, and plays the news.

**2. Get Alexa to play games**

Alexa can also be used to play games. You can play trivia, guess the song, or even have a conversation with a fictional character. To get started, just say "Alexa, play a game."

Here are a few of our favorite Alexa games:

* **Trivia:** Ask Alexa to play trivia and she'll give you a series of questions. You can earn points for each correct answer.
* **Guess the Song:** Alexa will play a snippet of a song and you have to guess the title.
* **Conversation with a Celebrity:** Alexa can simulate conversations with a variety of fictional characters, including Batman, Wonder Woman, and Darth Vader.

**3. Get Alexa to help you with your day**

Alexa can also be used to help you with your day. You can ask her for the weather, set alarms, create reminders, and more. To get started, just say "Alexa, what's the weather?" or "Alexa, set an alarm for 7am."

Here are a few other ways you can use Alexa to help you with your day:

* **Get news and traffic:** Alexa can give you the latest news headlines and traffic updates.
* **Create a to-do list:** Alexa can help you create a to-do list and keep track of your tasks.
* **Translate languages:** Alexa can translate languages in real time.

**4. Get Alexa to learn new things**

Alexa can also be used to learn new things. You can ask her for facts, definitions, and more. To get started, just say "Alexa, what is the capital of France?" or "Alexa, what is the meaning of life?"

Here are a few other ways you can use Alexa to learn new things:

* **Get definitions:** Alexa can give you definitions of words and phrases.
* **Get facts:** Alexa can give you facts about a variety of topics, including history, science, and math.
* **Get recipes:** Alexa can give you recipes for a variety of dishes.

**5. Have fun with Alexa**

Alexa is a great way to have fun. You can ask her to tell jokes, play music, and even read you stories. To get started, just say "Alexa, tell me a joke" or "Alexa, play some music."

Here are a few other ways you can have fun with Alexa:

* **Ask her to tell jokes:** Alexa can tell you a variety of jokes, from clean jokes to dirty jokes.
* **Play music:** Alexa can play music from a variety of sources, including Amazon Music, Spotify, and Pandora.
* **Read you stories:** Alexa can read you stories from a variety of sources, including Audible and Amazon Books.

**Conclusion**

These are just a few of the many things you can do with Alexa. With a little imagination, you can use Alexa to make your life easier, more fun, and more productive.

**Related articles:**

* [How to Set Up Alexa](https://
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top