Tips Amazon Tips for Streamlined Shopping

blackcat999

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mẹo của Amazon để mua sắm được sắp xếp hợp lý **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh, và nó giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.Tuy nhiên, mua sắm trên Amazon có thể quá sức, đặc biệt nếu bạn không quen thuộc với trang web.

Để giúp bạn tận dụng tối đa trải nghiệm mua sắm Amazon của mình, đây là một vài mẹo:

1. ** Sử dụng thanh tìm kiếm một cách khôn ngoan. ** Thanh tìm kiếm Amazon là một công cụ mạnh mẽ, nhưng điều quan trọng là sử dụng nó một cách khôn ngoan.Khi bạn đang tìm kiếm một sản phẩm, hãy cụ thể nhất có thể.Ví dụ: thay vì tìm kiếm "giày", hãy thử tìm kiếm "Giày chạy bộ kích thước 8."Điều này sẽ giúp bạn thu hẹp kết quả và tìm thấy sản phẩm bạn đang tìm kiếm nhanh hơn.
2. ** Sử dụng các bộ lọc và tùy chọn sắp xếp. ** Amazon cung cấp nhiều bộ lọc và tùy chọn sắp xếp có thể giúp bạn thu hẹp kết quả tìm kiếm của mình.Ví dụ, bạn có thể lọc theo giá, thương hiệu, màu sắc và kích thước.Bạn cũng có thể sắp xếp các kết quả theo mức độ liên quan, giá cả hoặc xếp hạng của khách hàng.
3. ** Tạo một danh sách mong muốn. ** Nếu bạn chưa sẵn sàng mua thứ gì đó ngay lập tức, bạn có thể tạo một danh sách mong muốn.Đây là một cách tuyệt vời để theo dõi các mặt hàng mà bạn quan tâm, và đó cũng là một cách tuyệt vời để chia sẻ danh sách mong muốn của bạn với bạn bè và gia đình.
4. ** Đăng ký thông báo sản phẩm. ** Nếu bạn quan tâm đến một sản phẩm cụ thể nhưng không muốn trả giá đầy đủ, bạn có thể đăng ký thông báo sản phẩm.Điều này sẽ gửi cho bạn một email khi giá của sản phẩm giảm.
5. ** Sử dụng Amazon Prime. ** Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển.
6. ** Đọc đánh giá trước khi bạn mua. ** Đánh giá của Amazon là một cách tuyệt vời để có ý tưởng về những gì khách hàng khác nghĩ về một sản phẩm.Đọc đánh giá có thể giúp bạn quyết định xem một sản phẩm có đáng mua hay không.
7. ** Nhận thức về các vụ lừa đảo Amazon. ** Có một số vụ lừa đảo Amazon mà bạn nên biết.Ví dụ, một số kẻ lừa đảo sẽ gửi cho bạn email tuyên bố rằng bạn đã giành được giải thưởng hoặc bạn nợ tiền.Những email này là giả và bạn không bao giờ nên nhấp vào bất kỳ liên kết nào hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể làm cho trải nghiệm mua sắm Amazon của bạn được sắp xếp hợp lý và hiệu quả hơn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách sử dụng thanh tìm kiếm Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách sử dụng các bộ lọc và sắp xếp các tùy chọn trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách tạo danh sách mong muốn trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách đăng ký thông báo sản phẩm trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909040)
* [Cách sử dụng Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909050)
* [Cách đọc các đánh giá của Amazon] (Amazon.com)
* [Làm thế nào để tránh Amazon Scams] (Amazon.com)

[ENGLISH]:
**Amazon Tips for Streamlined Shopping**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products at competitive prices, and it makes it easy to find what you're looking for. However, shopping on Amazon can be overwhelming, especially if you're not familiar with the site.

To help you make the most of your Amazon shopping experience, here are a few tips:

1. **Use the search bar wisely.** The Amazon search bar is a powerful tool, but it's important to use it wisely. When you're searching for a product, be as specific as possible. For example, instead of searching for "shoes," try searching for "women's running shoes size 8." This will help you narrow down the results and find the product you're looking for more quickly.
2. **Use filters and sort options.** Amazon offers a variety of filters and sort options that can help you narrow down your search results. For example, you can filter by price, brand, color, and size. You can also sort the results by relevance, price, or customer rating.
3. **Create a wish list.** If you're not ready to buy something right away, you can create a wish list. This is a great way to keep track of items you're interested in, and it's also a great way to share your wishlist with friends and family.
4. **Subscribe to product notifications.** If you're interested in a particular product but don't want to pay full price, you can subscribe to product notifications. This will send you an email when the price of the product drops.
5. **Use Amazon Prime.** Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. If you're a frequent Amazon shopper, Prime is a great way to save money on shipping costs.
6. **Read reviews before you buy.** Amazon reviews are a great way to get an idea of what other customers think about a product. Reading reviews can help you decide if a product is worth buying.
7. **Be aware of Amazon scams.** There are a number of Amazon scams that you should be aware of. For example, some scammers will send you emails claiming that you've won a prize or that you're owed money. These emails are fake, and you should never click on any links or provide any personal information.

By following these tips, you can make your Amazon shopping experience more streamlined and efficient.

**Reference articles:**

* [How to Use the Amazon Search Bar](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Use Filters and Sort Options on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Create a Wish List on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Subscribe to Product Notifications on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909040)
* [How to Use Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909050)
* [How to Read Amazon Reviews](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909060)
* [How to Avoid Amazon Scams](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909070)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top