Tips Amazon Secret Hacks

huynhunderdog

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hacks Secret Amazon **

Amazon là một thị trường trực tuyến rộng lớn với hàng triệu sản phẩm để lựa chọn.Nó có thể dễ dàng để có được choáng ngợp, đặc biệt là khi bạn đang tìm kiếm một mặt hàng hoặc thỏa thuận cụ thể.Tuy nhiên, có một vài bản hack bí mật có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và tìm những ưu đãi tốt nhất trên Amazon.

** 1.Sử dụng chương trình Amazon đăng ký & lưu **

Chương trình đăng ký & lưu Amazon là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua hàng ngày của bạn.Khi bạn đăng ký chương trình, bạn có thể nhận được tới 15% các mục đủ điều kiện khi bạn đăng ký giao hàng hàng tháng hoặc hàng quý.Bạn cũng có thể được vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng của bạn.

Để đăng ký chương trình, hãy truy cập trang Amazon đăng ký & lưu và nhấp vào nút "Bắt đầu đăng ký".Sau đó, bạn có thể chọn các mục bạn muốn đăng ký và chọn tần suất phân phối của bạn.

** 2.Sử dụng chương trình Wardrobe Amazon Prime **

Chương trình Wardrobe Amazon Prime là một cách tuyệt vời để thử quần áo trước khi bạn mua chúng.Với chương trình, bạn có thể đặt hàng tối đa tám mục cùng một lúc và giữ chúng trong bảy ngày.Nếu bạn quyết định giữ một mặt hàng, bạn sẽ trả tiền cho nó và nó được chuyển đến bạn.Nếu bạn không muốn giữ một mặt hàng, bạn chỉ cần trả lại miễn phí.

Để đăng ký chương trình, bạn cần phải là thành viên Amazon Prime.Sau đó, bạn có thể truy cập trang Wardrobe Amazon Prime và nhấp vào nút "Bắt đầu tủ quần áo của bạn".Sau đó, bạn có thể chọn các mặt hàng bạn muốn thử và chọn phương thức vận chuyển của bạn.

** 3.Sử dụng trang Amazon Coupons **

Trang phiếu giảm giá Amazon là một nơi tuyệt vời để tìm giảm giá cho các mặt hàng cụ thể.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá cho tất cả mọi thứ, từ thiết bị điện tử đến hàng gia đình.Để sử dụng phiếu giảm giá, chỉ cần nhấp vào nút "Áp dụng" và giảm giá sẽ được áp dụng cho đơn đặt hàng của bạn.

**4.Sử dụng danh sách mong muốn Amazon **

Danh sách mong muốn Amazon là một cách tuyệt vời để theo dõi các mặt hàng bạn muốn mua.Bạn có thể tạo một danh sách mong muốn cho chính mình hoặc cho người khác.Khi bạn tìm thấy một mục bạn muốn, bạn có thể thêm nó vào danh sách mong muốn của mình.Sau đó, bạn có thể chia sẻ danh sách mong muốn của bạn với bạn bè và gia đình để họ có thể mua quà tặng cho bạn cho sinh nhật của bạn hoặc những dịp đặc biệt khác.

Để tạo danh sách mong muốn, hãy vào trang Danh sách mong muốn Amazon và nhấp vào nút "Tạo danh sách mong muốn".Sau đó, bạn có thể đặt tên cho danh sách mong muốn của bạn và bắt đầu thêm các mục.

** 5.Sử dụng Amazon Alexa **

Amazon Alexa là một trợ lý được kích hoạt bằng giọng nói có thể giúp bạn tìm thấy các giao dịch trên Amazon.Bạn có thể yêu cầu Alexa tìm các mặt hàng cụ thể, đọc đánh giá sản phẩm của bạn và so sánh giá.Bạn cũng có thể sử dụng Alexa để thiết lập cảnh báo giá để bạn sẽ được thông báo khi một mặt hàng bạn muốn được bán.

Để sử dụng Amazon Alexa, bạn cần phải có một thiết bị Amazon Echo.Sau đó, bạn có thể mở ứng dụng Amazon Alexa và nhấp vào tab "Kỹ năng".Sau đó, bạn có thể tìm kiếm kỹ năng "mua sắm Amazon" và kích hoạt nó.

**Phần kết luận**

Đây chỉ là một vài trong số các bản hack bí mật có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và tìm những giao dịch tốt nhất trên Amazon.Bằng cách sử dụng các bản hack này, bạn có thể tận dụng tối đa trải nghiệm mua sắm Amazon của mình.

** Bài viết tham khảo **

* [Amazon đăng ký & lưu] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Amazon Prime Wardrobe] (https://www.amazon.com/prime-wardrobe/b?ie=utf8&node=201909010)
* [Phiếu giảm giá Amazon] (https://www.amazon.com/coupons/)
* [Danh sách mong muốn Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Amazon Alexa] (https://www.amazon.com/alexa/)

[ENGLISH]:
**Amazon Secret Hacks**

Amazon is a vast online marketplace with millions of products to choose from. It can be easy to get overwhelmed, especially when you're looking for a specific item or deal. However, there are a few secret hacks that can help you save money and find the best deals on Amazon.

**1. Use the Amazon Subscribe & Save program**

The Amazon Subscribe & Save program is a great way to save money on your everyday purchases. When you sign up for the program, you can get up to 15% off eligible items when you subscribe to a monthly or quarterly delivery. You can also get free shipping on your orders.

To sign up for the program, go to the Amazon Subscribe & Save page and click on the "Start a Subscription" button. You can then select the items you want to subscribe to and choose your delivery frequency.

**2. Use the Amazon Prime Wardrobe program**

The Amazon Prime Wardrobe program is a great way to try on clothes before you buy them. With the program, you can order up to eight items at a time and keep them for seven days. If you decide to keep an item, you pay for it and it's shipped to you. If you don't want to keep an item, you simply return it for free.

To sign up for the program, you need to be an Amazon Prime member. You can then go to the Amazon Prime Wardrobe page and click on the "Start your Wardrobe" button. You can then select the items you want to try on and choose your shipping method.

**3. Use the Amazon Coupons page**

The Amazon Coupons page is a great place to find discounts on specific items. You can find coupons for everything from electronics to home goods. To use a coupon, simply click on the "Apply" button and the discount will be applied to your order.

**4. Use the Amazon Wish List**

The Amazon Wish List is a great way to keep track of items you want to buy. You can create a Wish List for yourself or for others. When you find an item you want, you can add it to your Wish List. You can then share your Wish List with friends and family so they can buy you gifts for your birthday or other special occasions.

To create a Wish List, go to the Amazon Wish List page and click on the "Create a Wish List" button. You can then name your Wish List and start adding items.

**5. Use the Amazon Alexa**

The Amazon Alexa is a voice-activated assistant that can help you find deals on Amazon. You can ask Alexa to find specific items, read you product reviews, and compare prices. You can also use Alexa to set up price alerts so you'll be notified when an item you want goes on sale.

To use the Amazon Alexa, you need to have an Amazon Echo device. You can then open the Amazon Alexa app and click on the "Skills" tab. You can then search for the "Amazon Shopping" skill and enable it.

**Conclusion**

These are just a few of the secret hacks that can help you save money and find the best deals on Amazon. By using these hacks, you can get the most out of your Amazon shopping experience.

**Reference Articles**

* [Amazon Subscribe & Save](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Prime Wardrobe](https://www.amazon.com/prime-wardrobe/b?ie=UTF8&node=201909010)
* [Amazon Coupons](https://www.amazon.com/coupons/)
* [Amazon Wish List](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Alexa](https://www.amazon.com/alexa/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top