Tips Amazon Prime Life Hacks You Need to Know

hoankiemvu

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** hack cuộc sống của Amazon Prime bạn cần biết **

Amazon Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền khi vận chuyển, truy cập vào các bộ phim và chương trình truyền hình phát trực tuyến miễn phí, v.v.Nhưng bạn có biết có một số tính năng và bản hack Amazon Prime ẩn có thể làm cho cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn không?

Dưới đây là 10 bản hack Amazon Prime Life yêu thích của chúng tôi:

1. ** Sử dụng tủ quần áo Amazon Prime để thử quần áo trước khi bạn mua chúng. ** Wardrobe Amazon Prime cho phép bạn đặt hàng tối đa tám mặt hàng quần áo và thử chúng tại nhà miễn phí.Nếu bạn giữ bất kỳ mặt hàng nào, bạn sẽ chỉ bị tính phí cho các mặt hàng đó.Nếu bạn không giữ bất kỳ mặt hàng nào, bạn có thể trả lại chúng miễn phí.
2. ** Nhận vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện. ** Một trong những lợi ích tốt nhất của Amazon Prime là vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được đơn đặt hàng của mình một cách nhanh chóng và không phải trả tiền cho vận chuyển.
3. ** Phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình với video Amazon Prime. ** Amazon Prime Video cung cấp nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, bao gồm cả chương trình gốc như Bà Maisel và The Boys tuyệt vời.Bạn có thể xem video Amazon Prime trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị phát trực tuyến.
4. ** Nghe nhạc với Amazon Music Prime. ** Amazon Music Prime cung cấp dịch vụ phát nhạc trực tuyến miễn phí với hơn 2 triệu bài hát.Bạn cũng có thể nghe Amazon Music Prime trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị phát trực tuyến.
5. ** Tải xuống audiobook với Audible. ** Audible là một dịch vụ đăng ký Audiobook được bao gồm trong Amazon Prime.Bạn có thể tải audiobook vào máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của mình và nghe chúng bất cứ khi nào bạn muốn.
6. ** Nhận giảm giá cho các sản phẩm của Amazon. ** Thành viên Amazon Prime có quyền truy cập vào giảm giá độc quyền trên các sản phẩm của Amazon.Những giảm giá này có thể được tìm thấy trên bán hàng ngày Amazon Prime, cũng như trong suốt cả năm.
7. ** Có quyền truy cập sớm vào các giao dịch của Amazon Lightning. ** Thành viên Amazon Prime có quyền truy cập sớm vào các giao dịch của Amazon Lightning, vốn được giảm giá trong thời gian giới hạn đối với các sản phẩm phổ biến.Điều này có nghĩa là bạn có thể lấy những giao dịch tốt nhất trước những người khác.
8. ** Cửa hàng Amazon Fresh để giao hàng tạp hóa. ** Amazon Fresh cung cấp dịch vụ giao hàng và bán tải hàng tạp hóa tại các thành phố được chọn.Đây là một cách tuyệt vời để có được cửa hàng tạp hóa của bạn mà không phải rời khỏi nhà của bạn.
9. ** Sử dụng Amazon Drive để lưu trữ ảnh và tệp của bạn. ** Amazon Drive cung cấp lưu trữ đám mây miễn phí cho các thành viên Amazon Prime.Điều này có nghĩa là bạn có thể lưu trữ ảnh, video và tệp trực tuyến của mình và truy cập chúng từ bất cứ đâu.
10. ** Nhận trợ giúp với Dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Thành viên Amazon Prime có quyền truy cập vào dịch vụ khách hàng 24/7.Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được sự giúp đỡ với các đơn đặt hàng, tài khoản của bạn hoặc bất cứ điều gì khác bạn cần.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều vụ hack Amazon Prime Life có thể làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.Bằng cách sử dụng các bản hack này, bạn có thể tiết kiệm tiền, nhận được nhiều hơn từ tư cách thành viên Amazon Prime và làm cho cuộc sống của bạn thuận tiện hơn.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime Wardrobe] (https://www.amazon.com/prime-wardrobe/b?ie=utf8&node=16460419011)
* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime-video/b?ie=utf8&node=2349191011)
* [Amazon Music Prime] (https://www.amazon.com/prime-music/b?ie=utf8&node=2349191011)
* [Audible] (https://www.audible.com/)
* [Amazon Prime Day] (Prime Big Deal Days 2023)
* [Giao dịch Lightning Amazon] (https://www.amazon.com/lightning-deals/b?ie=utf8&node=2349191011)
* [Amazon Fresh] (https://www.amazon.com/fresh/b?ie=utf8&node=2349191011)
* [Amazon Drive] (https://www.amazon.com/clouddrive/b?ie=utf8&node=2349191011)
* [Amazon

[ENGLISH]:
**Amazon Prime Life Hacks You Need to Know**

Amazon Prime is a great way to save money on shipping, get access to free streaming movies and TV shows, and more. But did you know there are a number of hidden Amazon Prime features and hacks that can make your life even easier?

Here are 10 of our favorite Amazon Prime life hacks:

1. **Use Amazon Prime Wardrobe to try on clothes before you buy them.** Amazon Prime Wardrobe lets you order up to eight items of clothing and try them on at home for free. If you keep any of the items, you'll only be charged for those items. If you don't keep any of the items, you can return them for free.
2. **Get free two-day shipping on eligible items.** One of the best benefits of Amazon Prime is free two-day shipping on eligible items. This means you can get your orders quickly and without having to pay for shipping.
3. **Stream movies and TV shows with Amazon Prime Video.** Amazon Prime Video offers a wide variety of movies and TV shows, including original programming like The Marvelous Mrs. Maisel and The Boys. You can watch Amazon Prime Video on your computer, phone, tablet, or streaming device.
4. **Listen to music with Amazon Music Prime.** Amazon Music Prime offers a free streaming music service with over 2 million songs. You can also listen to Amazon Music Prime on your computer, phone, tablet, or streaming device.
5. **Download audiobooks with Audible.** Audible is an audiobook subscription service that's included with Amazon Prime. You can download audiobooks to your computer, phone, or tablet and listen to them whenever you want.
6. **Get discounts on Amazon products.** Amazon Prime members get access to exclusive discounts on Amazon products. These discounts can be found on the Amazon Prime Day sale, as well as throughout the year.
7. **Get early access to Amazon Lightning Deals.** Amazon Prime members get early access to Amazon Lightning Deals, which are limited-time discounts on popular products. This means you can snag the best deals before everyone else.
8. **Shop Amazon Fresh for grocery delivery.** Amazon Fresh offers grocery delivery and pickup services in select cities. This is a great way to get your groceries delivered without having to leave your house.
9. **Use Amazon Drive to store your photos and files.** Amazon Drive offers free cloud storage for Amazon Prime members. This means you can store your photos, videos, and files online and access them from anywhere.
10. **Get help with Amazon customer service.** Amazon Prime members have access to 24/7 customer service. This means you can get help with your Amazon orders, account, or anything else you need.

These are just a few of the many Amazon Prime life hacks that can make your life easier. By using these hacks, you can save money, get more out of your Amazon Prime membership, and make your life more convenient.

**References**

* [Amazon Prime Wardrobe](https://www.amazon.com/prime-wardrobe/b?ie=UTF8&node=16460419011)
* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/prime-video/b?ie=UTF8&node=2349191011)
* [Amazon Music Prime](https://www.amazon.com/prime-music/b?ie=UTF8&node=2349191011)
* [Audible](https://www.audible.com/)
* [Amazon Prime Day](https://www.amazon.com/primeday/)
* [Amazon Lightning Deals](https://www.amazon.com/lightning-deals/b?ie=UTF8&node=2349191011)
* [Amazon Fresh](https://www.amazon.com/fresh/b?ie=UTF8&node=2349191011)
* [Amazon Drive](https://www.amazon.com/clouddrive/b?ie=UTF8&node=2349191011)
* [Amazon
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top