Tips Amazon Prime Hacks

purplebear292

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Amazon Prime Hacks **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào các bộ phim phát trực tuyến và chương trình truyền hình, âm nhạc, v.v.Nếu bạn là thành viên chính, có một số cách để tiết kiệm tiền và tận dụng tối đa đăng ký của bạn.

** 1.Tận dụng vận chuyển miễn phí. ** Một trong những lợi ích lớn nhất của Amazon Prime là vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt hàng bất cứ thứ gì từ Amazon và giao nó đến cửa của bạn trong vòng hai ngày, mà không phải trả tiền cho vận chuyển.

** 2.Đăng ký Video Prime. ** Thành viên Amazon Prime có quyền truy cập vào Video Prime, bao gồm một thư viện gồm hàng ngàn bộ phim và chương trình truyền hình.Bạn có thể xem nội dung video Prime trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc thiết bị phát trực tuyến.

** 3.Nghe Prime Music. ** Các thành viên Prime cũng có quyền truy cập vào Prime Music, bao gồm một thư viện gồm hơn 2 triệu bài hát.Bạn có thể nghe nhạc Prime trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc thiết bị phát trực tuyến.

**4.Nhận giảm giá khi mua hàng Amazon. ** Thành viên Prime thường được giảm giá khi mua hàng Amazon.Những giảm giá này có thể được tìm thấy trên trang sản phẩm hoặc trong giỏ hàng.

** 5.Sử dụng Wardrobe Amazon Prime. ** Wardrobe Amazon Prime cho phép bạn thử quần áo trước khi bạn mua chúng.Bạn có thể đặt hàng tối đa tám mặt hàng và giữ chúng trong bảy ngày.Nếu bạn quyết định giữ một mặt hàng, bạn trả tiền cho nó.Nếu bạn không, bạn sẽ gửi nó trở lại miễn phí.

** 6.Chia sẻ tư cách thành viên chính của bạn với gia đình của bạn. ** Thành viên Prime có thể chia sẻ tư cách thành viên của họ với tối đa hai người lớn khác và bốn đứa trẻ.Điều này có nghĩa là tất cả các bạn có thể tận hưởng những lợi ích của Prime, chẳng hạn như vận chuyển miễn phí, video chính và nhạc Prime.

** 7.Nhận sinh viên Amazon Prime. ** Nếu bạn là sinh viên, bạn có thể nhận được sinh viên Amazon Prime với giá chiết khấu 6,99 đô la mỗi tháng.Sinh viên Prime bao gồm tất cả các lợi ích giống như Amazon Prime, nhưng nó chỉ có sẵn cho các sinh viên được ghi danh vào một chương trình cấp bằng.

**số 8.Sử dụng Amazon Prime Day. ** Amazon Prime Day là một đợt giảm giá hàng năm cung cấp giảm giá sâu cho nhiều mặt hàng.Prime Day thường được tổ chức vào tháng 7 và đó là một cơ hội tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các mặt hàng bạn muốn.

** 9.Theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội. ** Amazon thường đăng các giao dịch trên các kênh truyền thông xã hội của mình.Bằng cách theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể cập nhật các giao dịch và giảm giá mới nhất.

** 10.Sử dụng một trang web hoàn lại tiền. ** Các trang web hoàn lại lại cung cấp một cách để kiếm lại tiền cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Khi bạn mua sắm thông qua một trang web hoàn lại tiền, bạn sẽ kiếm được một tỷ lệ phần trăm mua lại bằng tiền mặt hoặc điểm.

Đây chỉ là một vài cách để tiết kiệm tiền và tận dụng tối đa đăng ký Amazon Prime của bạn.Bằng cách tận dụng các vụ hack này, bạn có thể tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của mình và tận hưởng tất cả những lợi ích mà Amazon Prime mang lại.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo)
* [Nhạc chính] (Amazon Music Prime | Amazon.com)
* [Amazon Prime Wardrobe] (https://www.amazon.com/primewardrobe)
* [Sinh viên Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon Prime Day] (Prime Big Deal Days 2023)
* [Trang web hoàn lại tiền] (https://www.nerdwallet.com/article/shopping/cash-back-sites-tor-amazon-shopping)

[ENGLISH]:
**Amazon Prime Hacks**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to streaming movies and TV shows, music, and more. If you're a Prime member, there are a number of ways to save money and get the most out of your subscription.

**1. Take advantage of free shipping.** One of the biggest benefits of Amazon Prime is free two-day shipping on eligible items. This means that you can order anything from Amazon and have it delivered to your door within two days, without having to pay for shipping.

**2. Subscribe to Prime Video.** Amazon Prime members get access to Prime Video, which includes a library of thousands of movies and TV shows. You can watch Prime Video content on your computer, smartphone, or streaming device.

**3. Listen to Prime Music.** Prime members also get access to Prime Music, which includes a library of over 2 million songs. You can listen to Prime Music on your computer, smartphone, or streaming device.

**4. Get discounts on Amazon purchases.** Prime members often get discounts on Amazon purchases. These discounts can be found on the product page or in the shopping cart.

**5. Use Amazon Prime Wardrobe.** Amazon Prime Wardrobe allows you to try on clothes before you buy them. You can order up to eight items and keep them for seven days. If you decide to keep an item, you pay for it. If you don't, you send it back for free.

**6. Share your Prime membership with your family.** Prime members can share their membership with up to two other adults and four children. This means that you can all enjoy the benefits of Prime, such as free shipping, Prime Video, and Prime Music.

**7. Get Amazon Prime Student.** If you're a student, you can get Amazon Prime Student for a discounted price of $6.99 per month. Prime Student includes all of the same benefits as Amazon Prime, but it's only available to students who are enrolled in a degree program.

**8. Use Amazon Prime Day.** Amazon Prime Day is an annual sale that offers deep discounts on a variety of items. Prime Day is typically held in July, and it's a great opportunity to save money on items you've been wanting.

**9. Follow Amazon on social media.** Amazon often posts deals on its social media channels. By following Amazon on social media, you can stay up-to-date on the latest deals and discounts.

**10. Use a cashback site.** Cashback sites offer a way to earn money back on your Amazon purchases. When you shop through a cashback site, you'll earn a percentage of your purchase back in cash or points.

These are just a few of the ways to save money and get the most out of your Amazon Prime subscription. By taking advantage of these hacks, you can save money on your purchases and enjoy all of the benefits that Amazon Prime has to offer.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
* [Prime Music](https://www.amazon.com/primemusic)
* [Amazon Prime Wardrobe](https://www.amazon.com/primewardrobe)
* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/primestudent)
* [Amazon Prime Day](https://www.amazon.com/primeday)
* [Cashback sites](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/cash-back-sites-for-amazon-shopping)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top