Tips Amazon Prime Day Tricks

trandanminh.an

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các thủ thuật ban ngày của Amazon **

Amazon Prime Day là một sự kiện mua sắm hai ngày hàng năm cung cấp một số giao dịch tốt nhất trong năm trên các sản phẩm của Amazon.Năm 2023, Prime Day được lên kế hoạch vào ngày 12 và 13 tháng 7.

Nếu bạn dự định mua sắm trên Amazon Prime Day, có một vài điều bạn có thể làm để có được những giao dịch tốt nhất.Đây là một số lời khuyên:

*** Đăng ký cho Amazon Prime **.Nếu bạn chưa phải là thành viên Amazon Prime, đăng ký dùng thử miễn phí là một cách tuyệt vời để có quyền truy cập vào các giao dịch Prime Day.Các thành viên Prime được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào các lợi ích khác như Prime Video và Amazon Music.
* **Tạo một danh sách mong muốn**.Trước khi Ngày Thủ tướng bắt đầu, hãy tạo một danh sách mong muốn về các mặt hàng mà bạn quan tâm đến việc mua.Điều này sẽ giúp dễ dàng tìm thấy các giao dịch bạn đang tìm kiếm và so sánh giá.
*** Thiết lập cảnh báo giá **.Amazon cho phép bạn thiết lập cảnh báo giá trên các mặt hàng bạn quan tâm. Bằng cách này, bạn sẽ được thông báo nếu giá giảm trước hoặc trong ngày chính.
*** Cửa hàng sớm **.Các giao dịch tốt nhất trên Amazon Prime Day thường được bán hết nhanh chóng, vì vậy điều quan trọng là phải mua sắm sớm nếu bạn muốn có được các mặt hàng bạn muốn.
*** Sử dụng phiếu giảm giá **.Amazon thường cung cấp phiếu giảm giá trên các mặt hàng được chọn trong ngày chính.Hãy chắc chắn kiểm tra phiếu giảm giá trước khi bạn kiểm tra để tiết kiệm nhiều tiền hơn.
*** Hãy cẩn thận với các giao dịch giả **.Trong ngày Prime, thường có các giao dịch giả mạo xuất hiện trên các trang web không liên kết với Amazon.Hãy chắc chắn chỉ mua sắm trên Amazon.com để tránh bị lừa đảo.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tối đa hóa tiền tiết kiệm của mình vào ngày Amazon Prime.

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime Day 2023: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.cnet.com/tech/amazon/amazon-prime-day-2023- Everything-you-meed-to-know/)
* [Làm thế nào để có được các giao dịch tốt nhất vào ngày Amazon Prime] (Washington, D.C. Events & Holidays)
* [Amazon Prime Day Tips và thủ thuật] (https://www.tomsguide.com/news/amazon-prime-day-tips-and-tricks)

[ENGLISH]:
**Amazon Prime Day Tricks**

Amazon Prime Day is an annual two-day shopping event that offers some of the best deals of the year on Amazon products. In 2023, Prime Day is scheduled for July 12 and 13.

If you're planning to shop on Amazon Prime Day, there are a few things you can do to get the best deals. Here are some tips:

* **Sign up for Amazon Prime**. If you're not already an Amazon Prime member, signing up for a free trial is a great way to get access to Prime Day deals. Prime members get free two-day shipping on eligible items, as well as access to other benefits like Prime Video and Amazon Music.
* **Create a wishlist**. Before Prime Day starts, create a wishlist of items you're interested in buying. This will make it easier to find the deals you're looking for and compare prices.
* **Set up price alerts**. Amazon allows you to set up price alerts on items you're interested in. This way, you'll be notified if the price drops before or during Prime Day.
* **Shop early**. The best deals on Amazon Prime Day usually sell out quickly, so it's important to shop early if you want to get the items you want.
* **Use coupons**. Amazon often offers coupons on select items during Prime Day. Be sure to check for coupons before you check out to save even more money.
* **Beware of fake deals**. During Prime Day, there are often fake deals that appear on websites that are not affiliated with Amazon. Be sure to only shop on Amazon.com to avoid getting scammed.

By following these tips, you can maximize your savings on Amazon Prime Day.

**Reference articles:**

* [Amazon Prime Day 2023: Everything you need to know](https://www.cnet.com/tech/amazon/amazon-prime-day-2023-everything-you-need-to-know/)
* [How to get the best deals on Amazon Prime Day](https://www.thebalance.com/how-to-get-the-best-deals-on-amazon-prime-day-4178661)
* [Amazon Prime Day tips and tricks](https://www.tomsguide.com/news/amazon-prime-day-tips-and-tricks)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top