Tips Amazon Prime Day Hacks

[TIẾNG VIỆT]:
** hack ngày Amazon Prime **

Amazon Prime Day là một sự kiện mua sắm hai ngày hàng năm cung cấp giảm giá cho nhiều loại sản phẩm từ Amazon.com.Năm nay, Prime Day được lên kế hoạch vào ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2023.

Nếu bạn dự định mua sắm trên Amazon Prime Day, có một vài điều bạn có thể làm để có được những giao dịch tốt nhất.Dưới đây là một số hack ngày Amazon Prime:

** 1.Đăng ký Amazon Prime **

Bước đầu tiên để có được các ưu đãi tốt nhất trong Ngày Amazon Prime là đăng ký Amazon Prime.Các thành viên của Amazon Prime có được quyền truy cập sớm vào các giao dịch Prime Day, cũng như vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.

** 2.Tạo một danh sách mong muốn**

Trước khi Ngày Thủ tướng bắt đầu, hãy tạo một danh sách mong muốn các mặt hàng bạn quan tâm đến việc mua.Điều này sẽ giúp dễ dàng tìm thấy các giao dịch bạn đang tìm kiếm và so sánh giá.

** 3.Thiết lập cảnh báo giá **

Bạn có thể thiết lập thông báo giá trên Amazon để bạn sẽ được thông báo khi giá của một mặt hàng bạn quan tâm đến giảm.Đây là một cách tuyệt vời để được thông báo về các giao dịch tốt nhất về các mặt hàng bạn muốn.

**4.Sử dụng ứng dụng Amazon **

Ứng dụng Amazon là một cách tuyệt vời để mua sắm vào Ngày Prime.Bạn có thể sử dụng ứng dụng để duyệt các giao dịch, so sánh giá và mua hàng.Ứng dụng này cũng có một giỏ hàng tích hợp, vì vậy bạn có thể dễ dàng thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của mình và kiểm tra.

** 5.Kiên nhẫn**

Các giao dịch tốt nhất trên Amazon Prime Day có xu hướng bán hết nhanh chóng.Nếu bạn thấy một mặt hàng bạn muốn bán hết, đừng từ bỏ hy vọng.Tiếp tục kiểm tra lại, vì các mặt hàng thường trở lại khi những người mua sắm khác hủy đơn đặt hàng của họ.

** 6.Sử dụng các ứng dụng hoàn lại tiền mặt **

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng hoàn lại tiền mặt như Rakuten và Ibotta để kiếm lại tiền mặt khi mua hàng Amazon.Đây là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho việc mua sắm hàng ngày của bạn.

** 7.Mua sắm với bạn bè **

Nếu bạn có kế hoạch mua hàng lớn vào Ngày Prime, hãy xem xét mua sắm với bạn bè hoặc gia đình.Bạn có thể kết hợp tư cách thành viên chính của mình để có được giao hàng miễn phí cho các đơn đặt hàng lớn hơn và bạn có thể chia chi phí của các mặt hàng vé lớn.

**số 8.Hãy chuẩn bị chờ đợi **

Amazon Prime Day là một trong những ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm, vì vậy hãy chuẩn bị chờ xếp hàng cho các mặt hàng phổ biến.Nếu bạn không vội vàng, bạn thường có thể tìm thấy các giao dịch tương tự vài ngày sau ngày chính.

** 9.Đừng sợ mặc cả **

Nếu bạn không hài lòng với giá của một mặt hàng, đừng ngại mặc cả với người bán.Bạn có thể có được một thỏa thuận tốt hơn nếu bạn sẵn sàng bỏ đi.

** 10.Chúc vui vẻ!**

Amazon Prime Day là một cơ hội tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho những thứ bạn muốn.Vì vậy, hãy thư giãn, vui chơi, và tận hưởng các giao dịch!

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime Day] (Prime Big Deal Days 2023)
* [Cách mua sắm Amazon Prime Day] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909350)
* [Hacks ngày Amazon Prime] (How to Cancel Car Insurance)

[ENGLISH]:
**Amazon Prime Day Hacks**

Amazon Prime Day is an annual two-day shopping event that offers discounts on a wide variety of products from Amazon.com. This year, Prime Day is scheduled for July 12 and 13, 2023.

If you're planning to shop on Amazon Prime Day, there are a few things you can do to get the best deals. Here are some Amazon Prime Day hacks:

**1. Sign up for Amazon Prime**

The first step to getting the best deals on Amazon Prime Day is to sign up for Amazon Prime. Amazon Prime members get early access to Prime Day deals, as well as free two-day shipping on eligible items.

**2. Create a wish list**

Before Prime Day starts, create a wish list of items you're interested in buying. This will make it easier to find the deals you're looking for and compare prices.

**3. Set up price alerts**

You can set up price alerts on Amazon so you'll be notified when the price of an item you're interested in drops. This is a great way to get notified of the best deals on the items you want.

**4. Use the Amazon app**

The Amazon app is a great way to shop on Prime Day. You can use the app to browse deals, compare prices, and make purchases. The app also has a built-in shopping cart, so you can easily add items to your cart and check out.

**5. Be patient**

The best deals on Amazon Prime Day tend to sell out quickly. If you see an item you want that's sold out, don't give up hope. Keep checking back, as items often become available again as other shoppers cancel their orders.

**6. Use cash back apps**

You can use cash back apps like Rakuten and Ibotta to earn cash back on your Amazon purchases. This is a great way to save money on your Prime Day shopping.

**7. Shop with friends**

If you're planning to make a large purchase on Prime Day, consider shopping with friends or family. You can combine your Prime memberships to get free shipping on larger orders, and you can split the cost of big-ticket items.

**8. Be prepared to wait**

Amazon Prime Day is one of the busiest shopping days of the year, so be prepared to wait in line for popular items. If you're not in a hurry, you can often find the same deals a few days after Prime Day.

**9. Don't be afraid to haggle**

If you're not satisfied with the price of an item, don't be afraid to haggle with the seller. You may be able to get a better deal if you're willing to walk away.

**10. Have fun!**

Amazon Prime Day is a great opportunity to save money on the things you want. So relax, have fun, and enjoy the deals!

**References**

* [Amazon Prime Day](https://www.amazon.com/primeday)
* [How to Shop Amazon Prime Day](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909350)
* [Amazon Prime Day Hacks](https://www.thebalancesmb.com/amazon-prime-day-hacks-5184741)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top