Tips Amazon Prime Add-Ons

ngocquangvo

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Amazon Prime Add-ons: Chúng là gì và cách sử dụng chúng **

Các tiện ích bổ sung của Amazon Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các mặt hàng bạn cần nhưng không muốn trả giá đầy đủ cho.Các mặt hàng này thường là các mặt hàng nhỏ, rẻ tiền mà bạn có thể thêm vào giỏ hàng Amazon của mình khi bạn đang kiểm tra.

Để tìm các tiện ích bổ sung của Amazon Prime, chỉ cần truy cập trang web Amazon và nhấp vào tab "Cửa hàng theo bộ phận".Sau đó, chọn danh mục "Tiện ích bổ sung chính".Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều mặt hàng để lựa chọn, bao gồm đồ ăn nhẹ, đồ uống, đồ gia dụng, v.v.

Khi bạn thêm một mặt hàng bổ trợ chính vào giỏ hàng của bạn, giá sẽ được giảm giá.Bạn cũng sẽ được vận chuyển miễn phí trên các mặt hàng bổ trợ chính của bạn miễn là bạn có tư cách thành viên Amazon Prime.

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng các tiện ích bổ sung Amazon Prime:

*** Cửa hàng sớm. ** Các tiện ích bổ sung Prime thường được bán hết, vì vậy nên mua sắm sớm nếu bạn thấy thứ bạn muốn.
*** Kiểm tra ngày hết hạn. ** Một số mục bổ sung chính có ngày hết hạn, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra trước khi bạn thêm chúng vào giỏ hàng của mình.
*** Sử dụng các tiện ích bổ sung Prime cho quà tặng. ** Các tiện ích bổ sung Prime là một cách tuyệt vời để thêm một chút gì đó thêm vào một món quà mà không phá vỡ ngân hàng.

Các tiện ích bổ sung của Amazon Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các mặt hàng bạn cần.Hãy chắc chắn kiểm tra chúng vào lần tới khi bạn mua sắm trên Amazon.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime Add-ons] (Amazon.com đủ điều kiện)
* [Cách sử dụng Amazon Prime Add-ons] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201910380)

[ENGLISH]:
**Amazon Prime Add-Ons: What They Are and How to Use Them**

Amazon Prime Add-Ons are a great way to save money on items that you need but don't want to pay full price for. These items are typically small, inexpensive items that you can add to your Amazon cart when you're checking out.

To find Amazon Prime Add-Ons, simply go to the Amazon website and click on the "Shop by Department" tab. Then, select the "Prime Add-Ons" category. You'll find a wide variety of items to choose from, including snacks, drinks, household items, and more.

When you add a Prime Add-On item to your cart, the price will be discounted. You'll also get free shipping on your Prime Add-On items as long as you have an Amazon Prime membership.

Here are a few tips for using Amazon Prime Add-Ons:

* **Shop early.** Prime Add-Ons are often sold out, so it's a good idea to shop early if you see something you want.
* **Check the expiration date.** Some Prime Add-On items have an expiration date, so be sure to check before you add them to your cart.
* **Use Prime Add-Ons for gifts.** Prime Add-Ons are a great way to add a little something extra to a gift without breaking the bank.

Amazon Prime Add-Ons are a great way to save money on the items you need. Be sure to check them out the next time you're shopping on Amazon.

**References**

* [Amazon Prime Add-Ons](https://www.amazon.com/gp/prime/add-on-eligible-items/ref=nav_add_on_eligible_items)
* [How to Use Amazon Prime Add-Ons](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201910380)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top