Tips Amazon Parent Hacks

giaanh493

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** hack cha mẹ Amazon **

Là cha mẹ, bạn biết rằng có một triệu và một điều cần theo dõi.Từ việc cho ăn và tắm cho con nhỏ của bạn đến để chúng mặc quần áo và ra khỏi cửa vào buổi sáng, có thể cảm thấy như bạn liên tục chạy trống rỗng.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tập hợp danh sách các hack cha mẹ Amazon này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và sự tỉnh táo.

** 1.** ** Đăng ký Amazon Prime. **

Amazon Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua hàng ngày của bạn.Bạn không chỉ được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện mà còn có quyền truy cập vào Video Prime, Prime Music và Prime Reading.

** 2.** ** Sử dụng đăng ký & lưu. **

Đăng ký & Lưu là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các mặt hàng yêu thích của bạn.Khi bạn đăng ký đăng ký và tiết kiệm, bạn có thể giảm tới 15% giá thông thường trên các mặt hàng đủ điều kiện.Bạn cũng có thể chọn để các mặt hàng của bạn được giao hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng.

** 3.** ** Sử dụng gia đình Amazon. **

Amazon Family là một chương trình thành viên cung cấp giảm giá và lợi ích cho cha mẹ của trẻ em dưới 18. Thành viên được giảm 20% tã và thực phẩm trẻ em, cũng như vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng trên 35 đô la.

**4.** ** Mua cửa hàng Amazon. **

Cửa hàng Amazon là một nơi tuyệt vời để tìm các giao dịch về các mặt hàng mùa trước, các mặt hàng giải phóng mặt bằng và các mặt hàng hộp mở.Bạn có thể tìm thấy một số ưu đãi tuyệt vời về thiết bị trẻ em, đồ chơi và quần áo.

** 5.** ** Sử dụng phiếu giảm giá Amazon. **

Amazon cung cấp một loạt các phiếu giảm giá mà bạn có thể sử dụng để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của mình.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon, trong ứng dụng Amazon và trong hộp thư đến email của bạn.

** 6.** ** Theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội. **

Amazon thường đăng các giao dịch trên phương tiện truyền thông xã hội, vì vậy hãy chắc chắn theo dõi họ trên Facebook, Twitter và Instagram.

** 7.** ** Sử dụng Amazon Alexa. **

Amazon Alexa có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách dễ dàng đặt hàng, tìm giao dịch và nhận tin tức mới nhất về các sản phẩm yêu thích của bạn.

**số 8.** ** Sử dụng Amazon Prime Day. **

Amazon Prime Day là một sự kiện mua sắm hai ngày hàng năm cung cấp một số giao dịch tốt nhất trong năm.Prime Day là thời điểm tuyệt vời để dự trữ thiết bị trẻ em, đồ chơi và quần áo.

** 9.** ** Sử dụng giao dịch kho Amazon. **

Các giao dịch của Amazon Warehouse là một nơi tuyệt vời để tìm giao dịch trên các mặt hàng hộp mở, các mặt hàng được trả lại và các mặt hàng giải phóng mặt bằng.Bạn có thể tìm thấy một số ưu đãi tuyệt vời về thiết bị trẻ em, đồ chơi và quần áo.

** 10.** **Kiên nhẫn.**

Một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm tiền trên Amazon là kiên nhẫn.Thông thường, giá của các mặt hàng sẽ dao động, vì vậy nó đáng để chờ bán trước khi bạn mua hàng.

** Tài nguyên bổ sung: **

* [Hacks cha mẹ Amazon] (https://www.thebalancesmb.com/amazon-arent-hacks-4177271)
* [Cách tiết kiệm tiền trên Amazon] (https://www.nerdwallet.com/article/shopping/how-to-save-money-on-amazon)
* [Các giao dịch tốt nhất của Amazon cho cha mẹ] (https://www.parents.com/shopping/deals/the-best-amazon-for-for-parents/)

[ENGLISH]:
**Amazon Parent Hacks**

As a parent, you know that there are a million and one things to keep track of. From feeding and bathing your little one to getting them dressed and out the door in the morning, it can feel like you're constantly running on empty.

That's why we've put together this list of Amazon parent hacks that will help you save time, money, and sanity.

**1. ** **Subscribe to Amazon Prime.**

Amazon Prime is a great way to save money on your everyday purchases. Not only do you get free two-day shipping on eligible items, but you also get access to Prime Video, Prime Music, and Prime Reading.

**2. ** **Use Subscribe & Save.**

Subscribe & Save is a great way to save money on your favorite items. When you sign up for Subscribe & Save, you can get up to 15% off your regular price on eligible items. You can also choose to have your items delivered weekly, biweekly, or monthly.

**3. ** **Use Amazon Family.**

Amazon Family is a membership program that offers discounts and benefits to parents of children under 18. Members get 20% off diapers and baby food, as well as free shipping on orders over $35.

**4. ** **Shop the Amazon Outlet.**

The Amazon Outlet is a great place to find deals on last-season items, clearance items, and open-box items. You can find some great deals on baby gear, toys, and clothes.

**5. ** **Use Amazon Coupons.**

Amazon offers a variety of coupons that you can use to save money on your purchases. You can find coupons on the Amazon website, in the Amazon app, and in your email inbox.

**6. ** **Follow Amazon on social media.**

Amazon often posts deals on social media, so be sure to follow them on Facebook, Twitter, and Instagram.

**7. ** **Use Amazon Alexa.**

Amazon Alexa can help you save time and money by making it easier to order items, find deals, and get the latest news on your favorite products.

**8. ** **Use Amazon Prime Day.**

Amazon Prime Day is an annual two-day shopping event that offers some of the best deals of the year. Prime Day is a great time to stock up on baby gear, toys, and clothes.

**9. ** **Use Amazon Warehouse Deals.**

Amazon Warehouse Deals is a great place to find deals on open-box items, returned items, and clearance items. You can find some great deals on baby gear, toys, and clothes.

**10. ** **Be patient.**

One of the best ways to save money on Amazon is to be patient. Often, the prices of items will fluctuate, so it's worth waiting for a sale before you make a purchase.

**Additional Resources:**

* [Amazon Parent Hacks](https://www.thebalancesmb.com/amazon-parent-hacks-4177271)
* [How to Save Money on Amazon](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/how-to-save-money-on-amazon)
* [The Best Amazon Deals for Parents](https://www.parents.com/shopping/deals/the-best-amazon-deals-for-parents/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top