Tips Amazon Insiders Share Top Shopping Hacks

duongminh.vu

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Người trong cuộc Amazon Chia sẻ các bản hack mua sắm hàng đầu **

Amazon là một thị trường trực tuyến rộng lớn với hàng triệu sản phẩm để lựa chọn.Nó có thể dễ dàng để có được choáng ngợp, đặc biệt là khi bạn đang tìm kiếm một mặt hàng hoặc thỏa thuận cụ thể.Nhưng nếu bạn biết một vài mẹo nội bộ, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi mua hàng Amazon tiếp theo của mình.

** 1.Sử dụng Công cụ Lịch sử Giá Amazon **

Công cụ lịch sử giá Amazon có thể giúp bạn theo dõi giá của một mặt hàng theo thời gian.Điều này có thể hữu ích nếu bạn đang tìm kiếm một thỏa thuận, hoặc nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được giá tốt nhất.Để sử dụng công cụ Lịch sử Giá, chỉ cần tìm kiếm một mục và sau đó nhấp vào tab "Lịch sử giá".Bạn sẽ có thể thấy mức giá đã dao động theo thời gian như thế nào và bạn có thể thiết lập một cảnh báo để được thông báo khi giá giảm.

** 2.Đăng ký Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nó cũng bao gồm quyền truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển.

** 3.Sử dụng phiếu giảm giá Amazon và mã khuyến mãi **

Amazon thường cung cấp phiếu giảm giá và mã khuyến mãi có thể giúp bạn tiết kiệm tiền khi mua hàng.Bạn có thể tìm thấy các mã này trên trang web Amazon, trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc trong các bản tin email.Hãy chắc chắn kiểm tra phiếu giảm giá trước khi bạn kiểm tra, vì bạn có thể bỏ lỡ một số khoản tiết kiệm tuyệt vời.

**4.Mua phần giao dịch Amazon Warehouse **

Phần giao dịch Amazon Warehouse là một nơi tuyệt vời để tìm các mặt hàng giảm giá.Các mặt hàng này thường được trả lại hoặc hư hỏng, nhưng chúng vẫn ở trong tình trạng tốt.Bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời trên các giao dịch của Amazon Warehouse, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra trước khi bạn mua hàng.

** 5.Sử dụng danh sách mong muốn Amazon **

Danh sách mong muốn Amazon là một cách tuyệt vời để theo dõi các mặt hàng bạn muốn mua.Bạn có thể tạo một danh sách mong muốn cho chính mình hoặc cho người khác.Khi bạn thêm một mục vào danh sách mong muốn của mình, bạn sẽ được thông báo khi giá giảm hoặc khi nó có sẵn trong kho.Bạn cũng có thể chia sẻ danh sách mong muốn của bạn với bạn bè và gia đình để họ có thể giúp bạn tìm thấy những món quà hoàn hảo.

** 6.Sử dụng Amazon Alexa **

Amazon Alexa là một trợ lý được kích hoạt bằng giọng nói có thể giúp bạn mua sắm Amazon.Bạn có thể sử dụng Alexa để tìm kiếm sản phẩm, kiểm tra giá, thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn và mua hàng.Alexa cũng có thể giúp bạn tìm giao dịch và theo dõi đơn đặt hàng của bạn.

** 7.Mua sắm Amazon trong ngày chính và Thứ Sáu Đen **

Amazon Prime Day và Thứ Sáu Đen là hai trong số những ngày mua sắm lớn nhất trong năm.Trong các doanh số bán hàng này, Amazon cung cấp một số giao dịch tốt nhất về các sản phẩm của mình.Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản giảm giá lớn, hãy chắc chắn mua sắm Amazon trong ngày chính hoặc Thứ Sáu Đen.

**số 8.Sử dụng một trang web hoàn lại tiền **

Một trang web hoàn trả là một trang web cung cấp cho bạn tỷ lệ phần trăm mua lại bằng tiền mặt của bạn.Bạn có thể sử dụng một trang web hoàn lại tiền khi bạn mua sắm trên Amazon để kiếm thêm một số tiền khi mua hàng.

** 9.Hãy biết về Amazon lừa đảo **

Có một số vụ lừa đảo Amazon mà bạn nên biết.Hãy chắc chắn thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi bạn mua từ một người bán bên thứ ba trên Amazon.Một số vụ lừa đảo Amazon phổ biến bao gồm đánh giá giả, email lừa đảo và lừa đảo giá.

** 10.Nhận trợ giúp từ Dịch vụ khách hàng của Amazon **

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào với đơn đặt hàng Amazon của mình, bạn có thể liên hệ với Amazon Khách hàng để được giúp đỡ.Dịch vụ khách hàng của Amazon có sẵn 24/7 để giúp bạn với các câu hỏi và mối quan tâm của bạn.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho lần mua Amazon tiếp theo của mình.Vì vậy, lần tới khi bạn mua sắm trên Amazon, hãy chắc chắn sử dụng các vụ hack nội bộ này!

** Bài viết tham khảo: **

* [Công cụ lịch sử giá Amazon] (Amazon.com)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Phiếu giảm giá và mã khuyến mãi Amazon] (https://www.amazon.com/coupons)
* [Giao dịch kho Amazon] (Amazon.com

[ENGLISH]:
**Amazon Insiders Share Top Shopping Hacks**

Amazon is a vast online marketplace with millions of products to choose from. It can be easy to get overwhelmed, especially when you're looking for a specific item or deal. But if you know a few insider tips, you can save time and money on your next Amazon purchase.

**1. Use the Amazon price history tool**

The Amazon price history tool can help you track the price of an item over time. This can be helpful if you're looking for a deal, or if you want to make sure you're getting the best price. To use the price history tool, simply search for an item and then click on the "Price History" tab. You'll be able to see how the price has fluctuated over time, and you can set up an alert to be notified when the price drops.

**2. Subscribe to Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. It also includes access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can save you a lot of money on shipping costs.

**3. Use Amazon coupons and promo codes**

Amazon often offers coupons and promo codes that can save you money on your purchases. You can find these codes on the Amazon website, on social media, or in email newsletters. Be sure to check for coupons before you check out, as you could be missing out on some great savings.

**4. Shop the Amazon Warehouse Deals section**

The Amazon Warehouse Deals section is a great place to find discounted items. These items are typically returned or damaged, but they're still in good condition. You can find some great deals on Amazon Warehouse Deals, so be sure to check it out before you make your purchase.

**5. Use the Amazon Wish List**

The Amazon Wish List is a great way to keep track of items you want to buy. You can create a Wish List for yourself or for others. When you add an item to your Wish List, you'll be notified when the price drops or when it's available in stock. You can also share your Wish List with friends and family so they can help you find the perfect gifts.

**6. Use Amazon Alexa**

Amazon Alexa is a voice-activated assistant that can help you with your Amazon shopping. You can use Alexa to search for products, check prices, add items to your cart, and make purchases. Alexa can also help you find deals and track your orders.

**7. Shop Amazon during Prime Day and Black Friday**

Amazon Prime Day and Black Friday are two of the biggest shopping days of the year. During these sales, Amazon offers some of the best deals on its products. If you're looking for a big discount, be sure to shop Amazon during Prime Day or Black Friday.

**8. Use a cashback site**

A cashback site is a website that offers you a percentage of your purchase back in cash. You can use a cashback site when you shop on Amazon to earn some extra money back on your purchases.

**9. Be aware of Amazon scams**

There are a number of Amazon scams that you should be aware of. Be sure to do your research before you buy from a third-party seller on Amazon. Some common Amazon scams include fake reviews, phishing emails, and price scams.

**10. Get help from Amazon customer service**

If you have any problems with your Amazon order, you can contact Amazon customer service for help. Amazon customer service is available 24/7 to help you with your questions and concerns.

By following these tips, you can save time and money on your next Amazon purchase. So next time you're shopping on Amazon, be sure to use these insider hacks!

**Reference articles:**

* [Amazon Price History Tool](https://www.amazon.com/gp/product/B004Q1OW28)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Coupons and Promo Codes](https://www.amazon.com/coupons)
* [Amazon Warehouse Deals](https://www.amazon.com
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top