Tips Amazon 101: Hacks for the Casual Shopper

vuquang.dung

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Amazon 101: Hacks cho người mua sắm thông thường **

Amazon là một thị trường trực tuyến rộng lớn với hàng triệu sản phẩm để lựa chọn.Có thể dễ dàng bị choáng ngợp, đặc biệt nếu bạn là một người mua sắm bình thường, người không biết tất cả các trang web.

Nhưng đừng lo lắng, chúng tôi ở đây để giúp đỡ.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẹo và thủ thuật sẽ giúp trải nghiệm mua sắm Amazon tiếp theo của bạn dễ dàng và thú vị hơn.

** 1.Sử dụng thanh tìm kiếm một cách khôn ngoan **

Amazon Search Bar là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tìm bất cứ thứ gì bạn đang tìm kiếm.Nhưng nếu bạn không sử dụng nó một cách chính xác, cuối cùng bạn có thể lãng phí rất nhiều thời gian.

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng thanh tìm kiếm một cách hiệu quả:

* Sử dụng từ khóa: Khi bạn đang tìm kiếm một sản phẩm, hãy sử dụng các từ khóa cụ thể và có liên quan.Ví dụ, thay vì tìm kiếm "giày", hãy thử tìm kiếm "giày chạy bộ" hoặc "giày da màu đen".
* Sử dụng dấu ngoặc kép: Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm cụ thể, hãy sử dụng dấu ngoặc kép xung quanh tên.Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn chỉ nhận được kết quả phù hợp với cụm từ chính xác bạn đã nhập.
* Sử dụng các tính năng tìm kiếm nâng cao: Amazon cung cấp nhiều tính năng tìm kiếm nâng cao có thể giúp bạn thu hẹp kết quả của mình.Ví dụ: bạn có thể sử dụng các bộ lọc để sắp xếp theo giá, thương hiệu hoặc xếp hạng khách hàng.

** 2.Cửa hàng theo thể loại**

Ngoài thanh tìm kiếm, Amazon còn cung cấp nhiều loại mà bạn có thể duyệt qua.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tìm các sản phẩm mà bạn có thể không nghĩ đến khác.

Để duyệt theo danh mục, chỉ cần nhấp vào liên kết "danh mục" trong thanh điều hướng hàng đầu.Điều này sẽ đưa ra một danh sách tất cả các danh mục khác nhau có sẵn trên Amazon.

Khi bạn đã tìm thấy một danh mục mà bạn quan tâm, bạn có thể duyệt qua các sản phẩm bằng cách nhấp vào các danh mục con.Bạn cũng có thể sử dụng các bộ lọc để thu hẹp kết quả của bạn.

** 3.Sử dụng danh sách mong muốn **

Danh sách mong muốn là một cách tuyệt vời để lưu các sản phẩm mà bạn quan tâm sau này.Bạn có thể thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn của mình bằng cách nhấp vào nút "Thêm vào danh sách mong muốn".

Khi bạn đã thêm một sản phẩm vào danh sách mong muốn của mình, bạn có thể truy cập nó từ bất kỳ thiết bị nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.Bạn cũng có thể chia sẻ danh sách mong muốn của bạn với bạn bè và gia đình để họ có thể giúp bạn tìm thấy những món quà hoàn hảo.

**4.Đăng ký thông báo sản phẩm **

Nếu bạn quan tâm đến một sản phẩm hết hàng, bạn có thể đăng ký thông báo sản phẩm.Điều này sẽ gửi cho bạn một thông báo email khi sản phẩm trở lại trong kho.

Để đăng ký thông báo sản phẩm, chỉ cần nhấp vào nút "Thông báo cho tôi".Bạn cũng có thể đăng ký thông báo sản phẩm từ trang Danh sách mong muốn.

** 5.Sử dụng Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển.

Để đăng ký Amazon Prime, chỉ cần nhấp vào liên kết "Prime" trong thanh điều hướng hàng đầu.Bạn cũng có thể đăng ký dùng thử 30 ngày miễn phí.

** 6.Đọc đánh giá của khách hàng **

Trước khi bạn mua một sản phẩm, luôn luôn là một ý tưởng tốt để đọc các đánh giá của khách hàng.Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì người khác nghĩ về sản phẩm và liệu nó có đáng mua hay không.

Để đọc đánh giá của khách hàng, chỉ cần nhấp vào liên kết "Đánh giá của khách hàng" trên trang sản phẩm.Bạn cũng có thể lọc các đánh giá bằng cách xếp hạng và ngày.

** 7.Sử dụng Chính sách hoàn trả của Amazon **

Amazon cung cấp một chính sách hoàn trả hào phóng.Bạn có thể trả lại hầu hết các mặt hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua để hoàn lại tiền đầy đủ.

Điều này có nghĩa là bạn có thể mua sản phẩm với sự tự tin khi biết rằng bạn có thể trả lại chúng nếu bạn không hài lòng.

**số 8.Mua sắm Amazon với phần mở rộng trình duyệt **

Có một số tiện ích mở rộng trình duyệt có thể làm cho trải nghiệm mua sắm Amazon của bạn trở nên thú vị hơn.Các tiện ích mở rộng này có thể giúp bạn tìm thấy các giao dịch, giá theo dõi và so sánh các sản phẩm.

Một số tiện ích mở rộng trình duyệt Amazon phổ biến bao gồm:

[ENGLISH]:
**Amazon 101: Hacks for the Casual Shopper**

Amazon is a vast online marketplace with millions of products to choose from. It can be easy to get overwhelmed, especially if you're a casual shopper who doesn't know all the ins and outs of the site.

But don't worry, we're here to help. In this article, we'll share some tips and tricks that will make your next Amazon shopping experience easier and more enjoyable.

**1. Use the search bar wisely**

The Amazon search bar is a powerful tool that can be used to find anything you're looking for. But if you're not using it correctly, you could end up wasting a lot of time.

Here are a few tips for using the search bar effectively:

* Use keywords: When you're searching for a product, use keywords that are specific and relevant. For example, instead of searching for "shoes," try searching for "running shoes" or "black leather shoes."
* Use quotation marks: If you're looking for a specific product, use quotation marks around the name. This will ensure that you only get results that match the exact phrase you entered.
* Use the advanced search features: Amazon offers a variety of advanced search features that can help you narrow down your results. For example, you can use the filters to sort by price, brand, or customer rating.

**2. Shop by category**

In addition to the search bar, Amazon also offers a variety of categories that you can browse through. This can be a great way to find products that you might not have thought of otherwise.

To browse by category, simply click on the "Categories" link in the top navigation bar. This will bring up a list of all the different categories available on Amazon.

Once you've found a category that you're interested in, you can browse through the products by clicking on the subcategories. You can also use the filters to narrow down your results.

**3. Use the Wish List**

The Wish List is a great way to save products that you're interested in for later. You can add products to your Wish List by clicking on the "Add to Wish List" button.

Once you've added a product to your Wish List, you can access it from any device by logging into your Amazon account. You can also share your Wish List with friends and family so that they can help you find the perfect gifts.

**4. Subscribe to product notifications**

If you're interested in a product that's out of stock, you can subscribe to product notifications. This will send you an email notification when the product is back in stock.

To subscribe to product notifications, simply click on the "Notify Me" button. You can also subscribe to product notifications from the Wish List page.

**5. Use Amazon Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can save you a lot of money on shipping costs.

To sign up for Amazon Prime, simply click on the "Prime" link in the top navigation bar. You can also sign up for a free 30-day trial.

**6. Read customer reviews**

Before you buy a product, it's always a good idea to read the customer reviews. This can help you get a better idea of what other people think about the product and whether or not it's worth buying.

To read customer reviews, simply click on the "Customer Reviews" link on the product page. You can also filter the reviews by rating and date.

**7. Use Amazon's return policy**

Amazon offers a generous return policy. You can return most items within 30 days of purchase for a full refund.

This means that you can buy products with confidence knowing that you can return them if you're not satisfied.

**8. Shop Amazon with a browser extension**

There are a number of browser extensions that can make your Amazon shopping experience more enjoyable. These extensions can help you find deals, track prices, and compare products.

Some popular Amazon browser extensions include:
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top