Tips Advanced Kindle Techniques for Power Users

dangquang.buu

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Kỹ thuật Kindle nâng cao cho người dùng quyền lực **

Kindle là một trình đọc sách điện tử mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều hơn là chỉ đọc sách.Với một vài thủ thuật đơn giản, bạn có thể mở khóa một thế giới các tính năng nâng cao sẽ làm cho trải nghiệm Kindle của bạn trở nên thú vị hơn.

** 1.Tùy chỉnh trải nghiệm đọc của bạn **

Kindle cho phép bạn tùy chỉnh trải nghiệm đọc của mình theo một số cách.Bạn có thể thay đổi kích thước phông chữ, loại phông chữ và khoảng cách dòng.Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng và độ tương phản của màn hình.Để truy cập các cài đặt này, hãy nhấn vào biểu tượng ** AA ** ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

Bạn cũng có thể tạo một danh sách đọc các cuốn sách yêu thích của bạn và đồng bộ hóa nó trên tất cả các thiết bị của bạn.Để tạo danh sách đọc, hãy nhấn vào biểu tượng ** menu ** ở góc trên cùng bên trái của màn hình, sau đó chọn ** Thư viện của tôi **.Nhấn vào biểu tượng **+** ở góc trên cùng bên phải của màn hình, sau đó chọn ** Thêm vào danh sách đọc **.

** 2.Ghi chú và làm nổi bật văn bản **

Kindle cho phép bạn ghi chú và làm nổi bật văn bản.Để ghi chú, nhấn và giữ một từ hoặc cụm từ.Một menu bật lên sẽ xuất hiện và bạn có thể chọn ** tô sáng ** hoặc ** Thêm ghi chú **.Để xem các ghi chú và điểm nổi bật của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng ** menu ** ở góc trên cùng bên trái của màn hình, sau đó chọn ** Ghi chú & Điểm nổi bật của tôi **.

** 3.Đọc sách bằng các ngôn ngữ khác nhau **

Kindle cho phép bạn đọc sách bằng các ngôn ngữ khác nhau.Để thay đổi ngôn ngữ của một cuốn sách, hãy nhấn vào biểu tượng ** aa ** ở góc trên cùng bên phải của màn hình, sau đó chọn ** ngôn ngữ **.Bạn có thể chọn từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Trung.

**4.Truy cập web và email **

Kindle có trình duyệt web tích hợp và ứng dụng email.Để truy cập trình duyệt web, nhấn vào biểu tượng ** Kindle ** ở trung tâm dưới cùng của màn hình, sau đó chọn ** trình duyệt web **.Để truy cập ứng dụng email, nhấn vào biểu tượng ** Kindle ** ở trung tâm dưới cùng của màn hình, sau đó chọn ** email **.

** 5.Sử dụng tìm kiếm bằng giọng nói **

Kindle cho phép bạn tìm kiếm sách, bài viết và trang web bằng giọng nói.Để sử dụng tìm kiếm bằng giọng nói, hãy nhấn vào biểu tượng ** Kindle ** ở trung tâm dưới cùng của màn hình, sau đó chọn ** Tìm kiếm giọng nói **.Nói truy vấn tìm kiếm của bạn vào micrô và Kindle sẽ trả về danh sách kết quả.

** 6.Sử dụng Whispersync **

Whispersync là một tính năng cho phép bạn đồng bộ hóa Kindle với các thiết bị khác của bạn.Điều này có nghĩa là bạn có thể đọc một cuốn sách trên Kindle của bạn, và sau đó chọn nơi bạn rời khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng.Để bật Whispersync, hãy nhấn vào biểu tượng ** ** ** ở góc trên cùng bên trái của màn hình, sau đó chọn ** Cài đặt **.Nhấn ** Cá nhân hóa Kindle của bạn **, sau đó chọn ** Cài đặt Whispersync **.

** 7.Sử dụng các tính năng thử nghiệm **

Kindle có một số tính năng thử nghiệm không được bật theo mặc định.Để bật các tính năng này, hãy nhấn vào biểu tượng ** ** ở góc trên cùng bên trái của màn hình, sau đó chọn ** Cài đặt **.Nhấn ** Tùy chọn thiết bị **, sau đó chọn ** Các tính năng thử nghiệm **.

**Phần kết luận**

Kindle là một trình đọc sách điện tử mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều hơn là chỉ đọc sách.Với một vài thủ thuật đơn giản, bạn có thể mở khóa một thế giới các tính năng nâng cao sẽ làm cho trải nghiệm Kindle của bạn trở nên thú vị hơn.

**Người giới thiệu**

* [Hướng dẫn sử dụng Kindle] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201600210)
* [Mẹo và thủ thuật Kindle] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201600211)

[ENGLISH]:
**Advanced Kindle Techniques for Power Users**

The Kindle is a powerful e-reader that can be used for more than just reading books. With a few simple tricks, you can unlock a world of advanced features that will make your Kindle experience even more enjoyable.

**1. Customize your reading experience**

The Kindle allows you to customize your reading experience in a number of ways. You can change the font size, font type, and line spacing. You can also adjust the brightness and contrast of the screen. To access these settings, tap the **Aa** icon in the top right corner of the screen.

You can also create a reading list of your favorite books, and sync it across all of your devices. To create a reading list, tap the **Menu** icon in the top left corner of the screen, and then select **My Library**. Tap the **+** icon in the top right corner of the screen, and then select **Add to Reading List**.

**2. Take notes and highlight text**

The Kindle allows you to take notes and highlight text. To take a note, tap and hold on a word or phrase. A pop-up menu will appear, and you can select **Highlight** or **Add Note**. To view your notes and highlights, tap the **Menu** icon in the top left corner of the screen, and then select **My Notes & Highlights**.

**3. Read books in different languages**

The Kindle allows you to read books in different languages. To change the language of a book, tap the **Aa** icon in the top right corner of the screen, and then select **Language**. You can choose from a variety of languages, including English, Spanish, French, German, and Chinese.

**4. Access the web and email**

The Kindle has a built-in web browser and email client. To access the web browser, tap the **Kindle** icon in the bottom center of the screen, and then select **Web Browser**. To access the email client, tap the **Kindle** icon in the bottom center of the screen, and then select **Email**.

**5. Use voice search**

The Kindle allows you to search for books, articles, and web pages by voice. To use voice search, tap the **Kindle** icon in the bottom center of the screen, and then select **Voice Search**. Speak your search query into the microphone, and the Kindle will return a list of results.

**6. Use Whispersync**

Whispersync is a feature that allows you to sync your Kindle with your other devices. This means that you can read a book on your Kindle, and then pick up where you left off on your phone or tablet. To enable Whispersync, tap the **Menu** icon in the top left corner of the screen, and then select **Settings**. Tap **Personalize Your Kindle**, and then select **Whispersync Settings**.

**7. Use experimental features**

The Kindle has a number of experimental features that are not enabled by default. To enable these features, tap the **Menu** icon in the top left corner of the screen, and then select **Settings**. Tap **Device Options**, and then select **Experimental Features**.

**Conclusion**

The Kindle is a powerful e-reader that can be used for more than just reading books. With a few simple tricks, you can unlock a world of advanced features that will make your Kindle experience even more enjoyable.

**References**

* [Kindle User Guide](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201600210)
* [Kindle Tips and Tricks](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201600211)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top