Tips Achieve Salon Looks with DIY Lash Lifts

nguyenhanhbui

New member
[TIẾNG VIỆT]:
*.

Thang máy Lash là một phương pháp làm đẹp phổ biến có thể giúp mang lại cho hàng mi của bạn một vẻ ngoài ấn tượng và nâng cao hơn.Mặc dù bạn có thể nhận được một thang máy Lash tại một tiệm, nhưng cũng có thể tự làm nó ở nhà.Nếu bạn đang tìm cách tiết kiệm tiền hoặc đơn giản là muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn trong quá trình, thang máy Lash DIY có thể là một lựa chọn tuyệt vời.

**Những gì bạn cần**

Để thực hiện nâng Lash DIY, bạn sẽ cần các tài liệu sau:

* Bộ dụng cụ nâng Lash (có sẵn trực tuyến hoặc tại các cửa hàng cung cấp làm đẹp)
* Một cặp nhíp
* Một miếng bông gõ
* Một bát nước nhỏ
* Một máy sấy thổi
* Một bộ đếm thời gian

**Hướng dẫn**

1. Rửa mặt và làm khô kỹ.
2. Áp dụng một lớp thạch dầu mỏng vào mí mắt của bạn để bảo vệ chúng khỏi dung dịch nâng lông mi.
3. Sử dụng nhíp để tách lông mi của bạn thành các phần nhỏ.
4. Áp dụng dung dịch nâng lông mi cho từng phần lông mi, làm theo hướng dẫn trên bộ.
5. Đợi giải pháp nâng Lash để đặt, theo các hướng dẫn trên bộ.
6. Sử dụng tăm bông để loại bỏ bất kỳ dung dịch nâng lông mi dư thừa từ hàng mi của bạn.
7. Sử dụng máy sấy thổi ở nhiệt độ thấp để đặt thang máy lông mi.
8. Cho phép lông mi khô hoàn toàn trước khi áp dụng mascara.

**Lời khuyên**

* Cẩn thận không áp dụng quá nhiều dung dịch nâng lông mi, vì điều này có thể làm hỏng hàng mi của bạn.
* Chỉ nâng hàng mi của bạn cứ sau 6-8 tuần, vì làm như vậy thường xuyên có thể làm hỏng chúng.
* Nếu bạn có đôi mắt nhạy cảm, bạn có thể muốn làm một bài kiểm tra vá trên da trước khi sử dụng dung dịch nâng lông mi.

**Kết quả**

Thang máy Lash DIY có thể mang lại cho bạn một màu lông mi được nâng lên và đồ sộ hơn có thể kéo dài đến 6 tuần.Kết quả tương tự như những gì bạn sẽ nhận được từ thang máy Lash Salon, nhưng bạn có thể tự làm điều đó trong sự thoải mái của chính ngôi nhà của mình.

**Người giới thiệu**

* [Cách thực hiện thang máy Lash DIY] (You Eat Cheddar, But What's Cheddaring?)
* [Bộ nâng Lash DIY] (https://www.amazon.com/dp/b0799894x1/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=b07998989 RD_WG = 2715D & PF_RD_R = R11484526P54V076F91S & PD_RD_R = 4437192B-8591-4974-B54F-80A198891476 & SPLA =ZW5JCNLWDGVKUXVHBGLMAWVYPUEYS01AskHRT1LNWK1YJMVUY3J5ChrlZelKPuewMzy1MJE2MK5TV0HWQKRQM0LV E5HBWU9C3BFCGHVBMVFC2VHCMNOX2F0ZIZHY3RPB249Y2XPY2TSZWRPCMVJDCZKB05VDEXVZ0NSAWNRPXRYDWU =)

[ENGLISH]:
**Achieve Salon Looks with DIY Lash Lifts**

Lash lifts are a popular beauty treatment that can help to give your lashes a more dramatic and lifted appearance. While you can get a lash lift at a salon, it's also possible to do it yourself at home. If you're looking for a way to save money or simply want to have more control over the process, DIY lash lifts can be a great option.

**What You'll Need**

To do a DIY lash lift, you'll need the following materials:

* A lash lift kit (available online or at beauty supply stores)
* A pair of tweezers
* A cotton swab
* A small bowl of water
* A blow dryer
* A timer

**Instructions**

1. Wash your face and dry it thoroughly.
2. Apply a thin layer of petroleum jelly to your eyelids to protect them from the lash lift solution.
3. Use the tweezers to separate your lashes into small sections.
4. Apply the lash lift solution to each section of lashes, following the directions on the kit.
5. Wait for the lash lift solution to set, according to the directions on the kit.
6. Use the cotton swab to remove any excess lash lift solution from your lashes.
7. Use the blow dryer on low heat to set the lash lift.
8. Allow the lashes to dry completely before applying mascara.

**Tips**

* Be careful not to apply too much lash lift solution, as this can damage your lashes.
* Only lift your lashes once every 6-8 weeks, as doing so more often can damage them.
* If you have sensitive eyes, you may want to do a patch test on your skin before using the lash lift solution.

**Results**

DIY lash lifts can give you a more lifted and voluminous lash look that can last for up to 6 weeks. The results are similar to what you would get from a salon lash lift, but you can do it yourself in the comfort of your own home.

**References**

* [How to Do a DIY Lash Lift](https://www.thesprucecrafts.com/how-to-do-a-diy-lash-lift-591568)
* [DIY Lash Lift Kit](https://www.amazon.com/dp/B0799894X1/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B0799894X1&pd_rd_w=23t5e&pf_rd_p=3687413837113924530&pd_rd_wg=2715d&pf_rd_r=R11484526P54V076F91S&pd_rd_r=4437192b-8591-4974-b54f-80a198891476&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyS01aSkhRT1lNWk1YJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzY1MjE2Mk5TV0hWQkRQM0lVSCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzIyMzQ3M0dDSU1SU0xTV1BNJndpZGdldE5hbWU9c3BfcGhvbmVfc2VhcmNoX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top