Tips Accessing Unlimited Reading with Kindle Unlimited and Prime

karthic82

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Đọc ** Truy cập đọc không giới hạn với Kindle Unlimited và Prime Reading **

Kindle Unlimited và Prime Reading của Amazon là hai dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp quyền truy cập vào thư viện sách, tạp chí và audiobook rộng lớn.Cả hai dịch vụ đều có những lợi ích độc đáo của riêng họ, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu những gì mỗi người cung cấp trước khi bạn quyết định cái nào phù hợp với bạn.

** Kindle Unlimited **

Kindle Unlimited là một dịch vụ đăng ký cung cấp quyền truy cập vào hơn 2 triệu cuốn sách, bao gồm các cuốn sách bán chạy nhất, bản phát hành mới và kinh điển.Bạn có thể đọc sách trên bất kỳ thiết bị nào có ứng dụng Kindle, bao gồm điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn.Kindle Unlimited cũng cung cấp một bản dùng thử 30 ngày miễn phí, vì vậy bạn có thể dùng thử trước khi bạn cam kết đăng ký.

** Đọc chính **

Prime Reading là một lợi ích của Amazon Prime, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào video Prime và nhạc Prime, v.v.Prime Reading cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.000 cuốn sách, tạp chí và audiobook và bạn có thể đọc chúng trên bất kỳ thiết bị nào có ứng dụng Kindle.

** Dịch vụ nào phù hợp với bạn? **

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để đọc bao nhiêu cuốn sách như bạn muốn, thì Kindle Unlimited là lựa chọn tốt hơn.Với hơn 2 triệu cuốn sách để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó bạn sẽ thích.Tuy nhiên, nếu bạn chỉ quan tâm đến việc đọc một vài cuốn sách mỗi tháng, thì Prime Reading có thể là một lựa chọn tốt hơn.Prime Reading cung cấp một lựa chọn sách nhỏ hơn, nhưng đó vẫn là một cách tuyệt vời để tìm thấy những tựa game mới để đọc.

** Cách đăng ký Kindle Unlimited hoặc Prime Reading **

Đăng ký cho Kindle Unlimited hoặc Reading Prime là dễ dàng.Chỉ cần truy cập trang web Amazon và nhấp vào liên kết "Kindle Unlimited" hoặc "Reading Prime".Sau đó, bạn có thể tạo một tài khoản mới hoặc đăng nhập vào tài khoản Amazon hiện tại của bạn.Khi bạn đã đăng nhập, bạn có thể chọn gói đăng ký và bắt đầu đọc.

** Lợi ích của Kindle Unlimited và Prime Reading **

Cả Kindle Unlimited và Reading Reading đều cung cấp một số lợi ích, bao gồm:

* Truy cập vào một thư viện lớn các cuốn sách, tạp chí và audiobooks
* Khả năng đọc sách trên bất kỳ thiết bị nào có ứng dụng Kindle
* Thời gian dùng thử miễn phí

**Phần kết luận**

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để mở rộng thư viện đọc của mình, thì Kindle Unlimited hoặc Prime Reading là một lựa chọn tuyệt vời.Cả hai dịch vụ đều cung cấp một lựa chọn lớn sách, tạp chí và audiobook và bạn có thể đọc chúng trên bất kỳ thiết bị nào với ứng dụng Kindle.Bạn đang chờ đợi điều gì?Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu đọc!

**Người giới thiệu**

* [Kindle Unlimited] (Amazon.com)
* [Đọc chính] (https://www.amazon.com/prime-reading/b?ie=utf8&node=11664435011)

[ENGLISH]:
Reading **Accessing Unlimited Reading with Kindle Unlimited and Prime Reading**

Amazon's Kindle Unlimited and Prime Reading are two popular subscription services that offer access to a vast library of books, magazines, and audiobooks. Both services have their own unique benefits, so it's important to understand what each one offers before you decide which one is right for you.

**Kindle Unlimited**

Kindle Unlimited is a subscription service that offers access to over 2 million books, including bestsellers, new releases, and classics. You can read books on any device with the Kindle app, including your phone, tablet, or computer. Kindle Unlimited also offers a free 30-day trial, so you can try it out before you commit to a subscription.

**Prime Reading**

Prime Reading is a benefit of Amazon Prime, which includes free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and more. Prime Reading offers access to over 1,000 books, magazines, and audiobooks, and you can read them on any device with the Kindle app.

**Which service is right for you?**

If you're looking for a way to read as many books as you want, then Kindle Unlimited is the better choice. With over 2 million books to choose from, you're sure to find something you'll enjoy. However, if you're only interested in reading a few books each month, then Prime Reading may be a better option. Prime Reading offers a smaller selection of books, but it's still a great way to find new titles to read.

**How to sign up for Kindle Unlimited or Prime Reading**

Signing up for Kindle Unlimited or Prime Reading is easy. Just visit the Amazon website and click on the "Kindle Unlimited" or "Prime Reading" link. You can then create a new account or sign in to your existing Amazon account. Once you're signed in, you can choose a subscription plan and start reading.

**Benefits of Kindle Unlimited and Prime Reading**

Both Kindle Unlimited and Prime Reading offer a number of benefits, including:

* Access to a large library of books, magazines, and audiobooks
* The ability to read books on any device with the Kindle app
* A free trial period

**Conclusion**

If you're looking for a way to expand your reading library, then Kindle Unlimited or Prime Reading is a great option. Both services offer a large selection of books, magazines, and audiobooks, and you can read them on any device with the Kindle app. So what are you waiting for? Sign up today and start reading!

**References**

* [Kindle Unlimited](https://www.amazon.com/kindle-unlimited/dp/B00O7M1874)
* [Prime Reading](https://www.amazon.com/prime-reading/b?ie=UTF8&node=11664435011)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top