Tips Accessing Prime Reading eBooks Free on Kindle

manhtanvu

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Truy cập Sách điện tử đọc Prime miễn phí trên Kindle **

Amazon Prime Reading là một lợi ích miễn phí cho các thành viên Amazon Prime cho phép bạn truy cập vào lựa chọn xoay vòng hàng ngàn ebook, tạp chí và audiobook.Bạn có thể đọc các tiêu đề Prime Reading trên thiết bị Kindle, ứng dụng Kindle hoặc trên web.

** Cách truy cập đọc Prime **

Để truy cập Prime Reading, bạn phải có tư cách thành viên Amazon Prime.Nếu bạn không có tư cách thành viên chính, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.

Khi bạn có tư cách thành viên Prime, bạn có thể truy cập Prime Reading trên thiết bị Kindle, ứng dụng Kindle hoặc trên web.

** Để truy cập đọc Prime trên thiết bị Kindle của bạn: **

1. Mở ứng dụng Kindle trên thiết bị của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng ** Kindle ** ở góc dưới bên trái của màn hình.
3. Nhấn vào biểu tượng ** menu ** ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
4. Nhấn ** Đọc chính **.

** Để truy cập Prime Reading trên ứng dụng Kindle: **

1. Mở ứng dụng Kindle trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng ** Kindle ** ở góc dưới bên trái của màn hình.
3. Nhấn vào biểu tượng ** menu ** ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
4. Nhấn ** Đọc chính **.

** Để truy cập đọc Prime trên web: **

1. Truy cập ** www.amazon.com/primeread **.
2. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.
3. Nhấp vào biểu tượng ** Kindle ** ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
4. Nhấp vào ** Đọc chính **.

** Bạn có thể đọc gì với Prime Reading? **

Prime Reading cung cấp một lựa chọn xoay vòng của hàng ngàn ebook, tạp chí và audiobook.Bạn có thể tìm thấy tất cả mọi thứ, từ bán chạy nhất đến các bản phát hành mới đến kinh điển.

Một số tiêu đề phổ biến có sẵn với Prime Reading bao gồm:

*** Great Gatsby ** của F. Scott Fitzgerald
*** Harry Potter và Đá phù thủy ** của J.K.Rowling
*** The Hunger Games ** của Suzanne Collins
*** Người sao Hỏa ** của Andy Weir
*** Cô gái trên tàu ** của Paula Hawkins

** Bạn có thể giữ các tiêu đề đọc Prime trong bao lâu? **

Bạn có thể giữ các tiêu đề đọc Prime miễn là bạn có tư cách thành viên Amazon Prime.Nếu bạn hủy tư cách thành viên chính của mình, bạn sẽ mất quyền truy cập vào các tiêu đề đọc chính của bạn.

** Có phải là người đọc chính có xứng đáng không? **

Nếu bạn là một người đọc cuồng nhiệt, Prime Reading chắc chắn là xứng đáng.Bạn có thể tiết kiệm tiền cho sách điện tử, tạp chí và audiobook mà bạn sẽ phải mua.Thêm vào đó, bạn có quyền truy cập vào một lựa chọn xoay vòng của các tiêu đề mới mỗi tháng.

** Đây là một số lợi ích của việc đọc Prime: **

*** Tiết kiệm tiền cho sách điện tử, tạp chí và audiobook. **
*** Truy cập một lựa chọn xoay vòng của các tiêu đề mới mỗi tháng. **
*** Đọc các tiêu đề đọc Prime trên thiết bị Kindle của bạn, ứng dụng Kindle hoặc trên web. **
*** Tải xuống tiêu đề đọc Prime vào thiết bị của bạn để bạn có thể đọc chúng ngoại tuyến. **

** Nếu bạn đang tìm cách tiết kiệm tiền cho sách điện tử, tạp chí và audiobook, thì Prime Reading chắc chắn là giá trị. **

[ENGLISH]:
**Accessing Prime Reading eBooks Free on Kindle**

Amazon Prime Reading is a free benefit for Amazon Prime members that gives you access to a rotating selection of thousands of ebooks, magazines, and audiobooks. You can read Prime Reading titles on your Kindle device, Kindle app, or on the web.

**How to Access Prime Reading**

To access Prime Reading, you must have an Amazon Prime membership. If you don't have a Prime membership, you can sign up for a free 30-day trial.

Once you have a Prime membership, you can access Prime Reading on your Kindle device, Kindle app, or on the web.

**To access Prime Reading on your Kindle device:**

1. Open the Kindle app on your device.
2. Tap the **Kindle** icon in the bottom left corner of the screen.
3. Tap the **Menu** icon in the top left corner of the screen.
4. Tap **Prime Reading**.

**To access Prime Reading on the Kindle app:**

1. Open the Kindle app on your phone or tablet.
2. Tap the **Kindle** icon in the bottom left corner of the screen.
3. Tap the **Menu** icon in the top left corner of the screen.
4. Tap **Prime Reading**.

**To access Prime Reading on the web:**

1. Go to **www.amazon.com/primereading**.
2. Sign in to your Amazon account.
3. Click the **Kindle** icon in the top left corner of the screen.
4. Click **Prime Reading**.

**What Can You Read with Prime Reading?**

Prime Reading offers a rotating selection of thousands of ebooks, magazines, and audiobooks. You can find everything from bestsellers to new releases to classics.

Some of the popular titles available with Prime Reading include:

* **The Great Gatsby** by F. Scott Fitzgerald
* **Harry Potter and the Sorcerer's Stone** by J.K. Rowling
* **The Hunger Games** by Suzanne Collins
* **The Martian** by Andy Weir
* **The Girl on the Train** by Paula Hawkins

**How Long Can You Keep Prime Reading Titles?**

You can keep Prime Reading titles for as long as you have an Amazon Prime membership. If you cancel your Prime membership, you will lose access to your Prime Reading titles.

**Is Prime Reading Worth It?**

If you're an avid reader, Prime Reading is definitely worth it. You can save money on ebooks, magazines, and audiobooks that you would otherwise have to buy. Plus, you get access to a rotating selection of new titles every month.

**Here are some of the benefits of Prime Reading:**

* **Save money on ebooks, magazines, and audiobooks.**
* **Access a rotating selection of new titles every month.**
* **Read Prime Reading titles on your Kindle device, Kindle app, or on the web.**
* **Download Prime Reading titles to your device so you can read them offline.**

**If you're looking for a way to save money on ebooks, magazines, and audiobooks, then Prime Reading is definitely worth it.**
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top