Tips Accessing Free Kindle eBooks and Magazines with Prime Reading

organicwolf871

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Truy cập Sách điện tử và tạp chí Kindle miễn phí với Prime Reading **

Amazon Prime Reading là một dịch vụ đăng ký cung cấp quyền truy cập vào một lựa chọn xoay vòng của hàng ngàn ebook, tạp chí và audiobooks.Prime Reading được bao gồm với Amazon Prime, có giá 12,99 đô la/tháng hoặc 119 đô la/năm.

Để truy cập Prime Reading, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình và truy cập phần ** Prime Reading **.Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng ** Kindle ** cho điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn và truy cập đọc Prime từ đó.

Việc lựa chọn sách điện tử và tạp chí trong các thay đổi của Prime Reading thường xuyên, nhưng luôn có rất nhiều tiêu đề để lựa chọn.Bạn có thể tìm thấy tiểu thuyết phổ biến, bán chạy nhất, sách thiếu nhi, sách dạy nấu ăn, v.v.Ngoài ra còn có một số tạp chí có sẵn, bao gồm Time, The New Yorker và Wired.

Bạn có thể đọc các cuốn sách Prime Reading trên bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ ứng dụng Kindle.Bạn cũng có thể tải sách về thiết bị của mình để bạn có thể đọc chúng ngoại tuyến.

Nếu bạn là thành viên của Amazon Prime, Prime Reading là một cách tuyệt vời để truy cập một thư viện sách điện tử và tạp chí miễn phí.Bạn có thể tìm thấy một cái gì đó để đọc cho mọi sở thích và bạn có thể đọc sách về bất kỳ thiết bị nào bạn sở hữu.

** Dưới đây là một số liên kết đến các bài viết tham khảo mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Amazon Prime Reading: Nó là gì và nó hoạt động như thế nào?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201946460)
* [Cách truy cập Reading Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201946460#prime-reading-access)
* [Những cuốn sách nào được bao gồm trong Reading Prime?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201946460#prime-reading-books)
* [Cách tải xuống sách từ Prime Reading] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201946460#prime-reading-download)

[ENGLISH]:
**Accessing Free Kindle eBooks and Magazines with Prime Reading**

Amazon Prime Reading is a subscription service that offers access to a rotating selection of thousands of eBooks, magazines, and audiobooks. Prime Reading is included with Amazon Prime, which costs $12.99/month or $119/year.

To access Prime Reading, you can sign in to your Amazon account and go to the **Prime Reading** section. You can also download the **Kindle app** for your phone, tablet, or computer and access Prime Reading from there.

The selection of eBooks and magazines in Prime Reading changes regularly, but there are always a wide variety of titles to choose from. You can find popular novels, bestsellers, children's books, cookbooks, and more. There are also a number of magazines available, including Time, The New Yorker, and Wired.

You can read Prime Reading books on any device that supports the Kindle app. You can also download books to your device so you can read them offline.

If you're an Amazon Prime member, Prime Reading is a great way to access a library of free eBooks and magazines. You can find something to read for every interest, and you can read books on any device that you own.

**Here are some links to reference articles that you may find helpful:**

* [Amazon Prime Reading: What is it and how does it work?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201946460)
* [How to access Prime Reading](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201946460#prime-reading-access)
* [What books are included in Prime Reading?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201946460#prime-reading-books)
* [How to download books from Prime Reading](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201946460#prime-reading-download)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top