Tips Accelerating Your Amazon Experience: Time-Saving Tricks

nhathunglethuc

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tăng tốc trải nghiệm Amazon của bạn: Thủ thuật tiết kiệm thời gian **

Amazon là một cách thuận tiện và giá cả phải chăng để mua sắm cho nhiều loại sản phẩm.Tuy nhiên, điều hướng trang web và tìm các giao dịch tốt nhất có thể mất thời gian.Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tận dụng tối đa trải nghiệm Amazon của bạn.

** 1.Sử dụng thanh tìm kiếm một cách khôn ngoan **

Amazon Search Bar là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn tìm thấy chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.Khi bạn đang tìm kiếm một sản phẩm, hãy cụ thể nhất có thể.Ví dụ: thay vì tìm kiếm "giày", hãy thử tìm kiếm "Giày chạy bộ kích thước 10."Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm các giao dịch hoặc sản phẩm cụ thể đang được bán.

** 2.Sử dụng các bộ lọc và tùy chọn sắp xếp **

Khi bạn đã tìm thấy một sản phẩm mà bạn quan tâm, hãy sử dụng các bộ lọc và sắp xếp các tùy chọn để thu hẹp kết quả tìm kiếm của bạn.Bạn có thể lọc theo giá, thương hiệu, màu sắc, kích thước, và nhiều hơn nữa.Bạn cũng có thể sắp xếp các kết quả theo mức độ liên quan, giá cả hoặc xếp hạng của khách hàng.

** 3.Cửa hàng theo thể loại**

Thay vì tìm kiếm sản phẩm theo các từ khóa riêng lẻ, bạn cũng có thể mua sắm theo danh mục.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tìm các sản phẩm mới mà bạn có thể không xem xét.Để mua sắm theo danh mục, nhấp vào tab "Danh mục" ở đầu trang chủ Amazon.

**4.Sử dụng danh sách mong muốn của Amazon **

Danh sách mong muốn Amazon là một cách tuyệt vời để tiết kiệm sản phẩm sau này.Bạn có thể thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn của bạn từ bất kỳ trang nào trên Amazon.Để thêm một sản phẩm vào danh sách mong muốn của bạn, nhấp vào nút "Thêm vào danh sách mong muốn".Sau đó, bạn có thể truy cập danh sách mong muốn của mình từ bất kỳ thiết bị nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.

** 5.Đăng ký Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, Amazon Prime có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc.Để đăng ký Amazon Prime, nhấp vào tab "Prime" ở đầu trang chủ Amazon.

** 6.Sử dụng ứng dụng di động của Amazon **

Ứng dụng Amazon Mobile là một cách tuyệt vời để mua sắm khi đang di chuyển.Bạn có thể sử dụng ứng dụng để duyệt các sản phẩm, tìm kiếm giao dịch và kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn.Ứng dụng này cũng có sẵn cho các thiết bị Android và iOS.

** 7.Theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội **

Amazon hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm Facebook, Twitter và Instagram.Bạn có thể theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội để cập nhật các giao dịch và thông báo sản phẩm mới nhất.

**số 8.Sử dụng dịch vụ khách hàng của Amazon **

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào với đơn đặt hàng Amazon của mình, bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng của Amazon.Amazon cung cấp nhiều cách khác nhau để liên hệ với dịch vụ khách hàng, bao gồm điện thoại, email và trò chuyện.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tận dụng tối đa trải nghiệm Amazon của mình.

**Người giới thiệu**

* [Cách sử dụng thanh tìm kiếm của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách mua sắm theo danh mục trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách sử dụng danh sách mong muốn của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách đăng ký Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=2019040)
* [Cách sử dụng ứng dụng di động của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909050)
* [Cách theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909060)
* [Cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của Amazon] (https: // www

[ENGLISH]:
**Accelerating Your Amazon Experience: Time-Saving Tricks**

Amazon is a convenient and affordable way to shop for a wide variety of products. However, navigating the site and finding the best deals can take time. Here are a few tips to help you save time and get the most out of your Amazon experience.

**1. Use the search bar wisely**

The Amazon search bar is a powerful tool that can help you find exactly what you're looking for. When you're searching for a product, be as specific as possible. For example, instead of searching for "shoes," try searching for "women's running shoes size 10." You can also use the search bar to find specific deals or products that are on sale.

**2. Use filters and sorting options**

Once you've found a product you're interested in, use the filters and sorting options to narrow down your search results. You can filter by price, brand, color, size, and more. You can also sort the results by relevance, price, or customer rating.

**3. Shop by category**

Instead of searching for products by individual keywords, you can also shop by category. This can be a great way to find new products that you might not have otherwise considered. To shop by category, click on the "Categories" tab at the top of the Amazon homepage.

**4. Use Amazon's wish list**

The Amazon wish list is a great way to save products for later. You can add products to your wish list from any page on Amazon. To add a product to your wish list, click on the "Add to Wish List" button. You can then access your wish list from any device by logging into your Amazon account.

**5. Subscribe to Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. If you're a frequent Amazon shopper, Amazon Prime can save you a lot of time and money. To sign up for Amazon Prime, click on the "Prime" tab at the top of the Amazon homepage.

**6. Use Amazon's mobile app**

The Amazon mobile app is a great way to shop on the go. You can use the app to browse products, search for deals, and check your order status. The app is also available for Android and iOS devices.

**7. Follow Amazon on social media**

Amazon is active on social media, including Facebook, Twitter, and Instagram. You can follow Amazon on social media to stay up-to-date on the latest deals and product announcements.

**8. Use Amazon's customer service**

If you have any questions or problems with your Amazon order, you can contact Amazon's customer service. Amazon offers a variety of ways to contact customer service, including phone, email, and chat.

By following these tips, you can save time and get the most out of your Amazon experience.

**References**

* [How to Use Amazon's Search Bar](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Shop by Category on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Use Amazon's Wish List](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Subscribe to Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909040)
* [How to Use Amazon's Mobile App](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909050)
* [How to Follow Amazon on Social Media](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909060)
* [How to Contact Amazon's Customer Service](https://www
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top