Tips A Step-by-Step Guide to Checking Out on Amazon

dinhluancuan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hướng dẫn từng bước để kiểm tra trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh, và quá trình thanh toán của họ nhanh chóng và dễ dàng.

Nếu bạn chưa quen với Amazon hoặc nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để kiểm tra, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước.

** 1.Thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn **

Bước đầu tiên là thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng" trên trang sản phẩm.

Khi bạn đã thêm tất cả các mục bạn muốn, bạn có thể tiến hành thanh toán.

** 2.Xem lại giỏ hàng của bạn **

Trước khi bạn kiểm tra, bạn sẽ muốn xem lại giỏ hàng của mình để đảm bảo rằng bạn đã thêm tất cả các mục bạn muốn và số lượng là chính xác.

Bạn cũng có thể sử dụng cơ hội này để thay đổi địa chỉ vận chuyển hoặc phương thức thanh toán của mình.

** 3.Nhập thông tin vận chuyển của bạn **

Tiếp theo, bạn sẽ cần nhập thông tin vận chuyển của mình.Điều này bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.

Nếu bạn không chắc chắn địa chỉ giao hàng nào sẽ sử dụng, bạn có thể chọn chuyển các mặt hàng của mình đến địa chỉ tài khoản Amazon của bạn hoặc bạn có thể nhập một địa chỉ khác.

**4.Chọn một phương thức vận chuyển **

Amazon cung cấp nhiều phương thức vận chuyển, bao gồm vận chuyển miễn phí cho các thành viên Prime.Bạn có thể chọn phương thức vận chuyển phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

** 5.Chọn một Phương thức thanh toán**

Bạn có thể chọn thanh toán cho đơn đặt hàng của mình bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ quà tặng Amazon.

** 6.Xem lại đơn hàng của bạn**

Trước khi bạn nhấp vào "Đặt hàng", bạn sẽ muốn xem lại đơn đặt hàng của mình để đảm bảo rằng mọi thứ đều chính xác.

Bạn cũng có thể sử dụng cơ hội này để thêm một ghi chú vào đơn đặt hàng của bạn hoặc yêu cầu biên lai quà tặng.

** 7.Đặt hàng của bạn **

Khi bạn đã xem xét đơn đặt hàng của mình và mọi thứ đều chính xác, bạn có thể nhấp vào "Đặt hàng" để hoàn thành việc mua hàng của mình.

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với chi tiết đơn đặt hàng của bạn.

** Kiểm tra trên Amazon là nhanh chóng và dễ dàng.Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể chắc chắn rằng đơn đặt hàng của bạn được đặt chính xác và bạn sẽ nhận được các mặt hàng của mình càng sớm càng tốt. **

**Những bài viết liên quan:**

* [Cách nhận giao hàng miễn phí trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117480)
* [Cách trả lại một mục Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201198170)
* [Cách theo dõi đơn đặt hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201198170)

[ENGLISH]:
**A Step-by-Step Guide to Checking Out on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their checkout process is quick and easy.

If you're new to Amazon, or if you're just not sure how to check out, this guide will walk you through the process step-by-step.

**1. Add items to your cart**

The first step is to add the items you want to buy to your cart. You can do this by clicking the "Add to Cart" button on the product page.

Once you've added all of the items you want, you can proceed to checkout.

**2. Review your cart**

Before you check out, you'll want to review your cart to make sure that you've added all of the items you want and that the quantities are correct.

You can also use this opportunity to change your shipping address or payment method.

**3. Enter your shipping information**

Next, you'll need to enter your shipping information. This includes your name, address, and phone number.

If you're not sure what shipping address to use, you can choose to have your items shipped to your Amazon account address, or you can enter a different address.

**4. Choose a shipping method**

Amazon offers a variety of shipping methods, including free shipping for Prime members. You can choose the shipping method that best suits your needs.

**5. Select a payment method**

You can choose to pay for your order with a credit card, debit card, or Amazon gift card.

**6. Review your order**

Before you click "Place Order," you'll want to review your order to make sure that everything is correct.

You can also use this opportunity to add a note to your order or to request a gift receipt.

**7. Place your order**

Once you've reviewed your order and everything is correct, you can click "Place Order" to complete your purchase.

You'll receive a confirmation email with your order details.

**Checking out on Amazon is quick and easy. By following these steps, you can be sure that your order is placed correctly and that you'll receive your items as soon as possible.**

**Related articles:**

* [How to Get Free Shipping on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117480)
* [How to Return an Amazon Item](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201198170)
* [How to Track Your Amazon Order](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201198170)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top