rules

  1. TricksMMO

    Rule Services Website / Software / Tools

    Quy định kinh doanh software tại diễn đàn Điều 1: Đăng kí với BQT Đăng kí để BQT biết mà gọi điện hỏi thăm, quan tâm. Nếu không đăng kí, BQT sẽ cho là bạn đang trốn nợ. Điều 2: Cập nhật quy định vào bài viết Để BQT biết mà đọc, tránh bị phạt oan. Nếu không cập nhật, BQT sẽ cho là bạn đang...
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top