mod

  1. TricksMMO

    Rule Recruiting MODs at TricksMMO

    Điều kiện tiên quyết: Có tinh thần thép: Muốn làm MOD thì phải cứng rắn, không được lung lay trước bất kỳ điều gì, kể cả những lời lẽ xúc phạm hay những hành vi gian lận. Có chuyên môn cao: Phải am hiểu về MMO, biết cách xử lý các vấn đề liên quan đến MMO. Có nhiều cống hiến cho Diễn đàn: Phải...
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top